Ajatuksia arvoista – päälle liimattua vai aitoa tekemistä?

Tekemisen meininki, paras palvelu ja hyvinvoiva henkilöstö – nämä kolme arvoa toimivat ohjenuorana tekemisemme taustalla, kuvastaen ihanteita, joita pyrimme elämään todeksi arjessamme. Arvot eivät voi olla pelkkää sanahelinää vaan niiden tulee olla konkreettisia, toteutettavissa olevia ja henkilöstön sisimmässään allekirjoittamia. Ne edustavat sitä, miten toimimme yrityksenä ja yksilöinä. Ilman niitä arki olisi hankalaa eivätkä päälle liimatut arvot voi toteutua aidosti jokapäiväisessä arjessa.

Pohjimmiltaan arvomme erottavat meidät kylmästä ja puhtaasta liiketoiminnasta. Niiden tarkoituksena on kuvastaa meille ja muille meidän tapaamme toimia. Minulle on tärkeämpää, miten asioita yrityksessä tehdään, kuin mitä yritys tekee. Arvojen on oltava sellaisia, että ne sopivat työelämän lisäksi myös omaan vapaa-aikaan.

Yrityksen arvot eivät voi olla vain tekstiä, vaan ne syntyvät aina syvemmältä kuin johdon tai hallituksen sanelemana. Niitä ei voi vain päättää tyhjästä ja olettaa, että ihmiset automaattisesti toimivat niiden mukaan, jos niiden taustalta ei löydy mitään kosketuspintaa. Johdon täytyy toki tarjota edellytykset arvojen toteuttamiselle ja toimia myös itse niiden mukaan esimerkkiä näyttäen.

Kun arvot ovat jatkuvasti takaraivossa ja ne pidetään mielessä, niiden toteuttamisesta tulee lopulta rutiinia myös kiireessä ja vilskeessä. Erilaisilla koulutuksilla, workshopeilla ja kyselyillä olemme varmistaneet, että henkilöstö seisoo arvojemme takana ja aidosti uskoo niihin. Koko yrityksen koulutuksissa myös käsittelemme asioita usein suoraan arvojemme kautta, jotta asiat ovat helpommin viestittävissä ja ymmärrettävissä kaikille. Huolehdimme niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä arvomaailmamme esiintuomisen, jotta ne säilyvät osana jokapäiväistä tekemistämme.

Tekemisen meininki 

Olemme hyvin motivoituneita, intohimoisia ja energisiä siinä mitä teemme. Sitoudumme työhömme ja olemme tehokkaita mutta säilytämme tekemisessämme hyvän fiiliksen. 

Tekemisen meininki näkyy niin sisäisille toiminnoille kuin asiakkaillekin. Sisäisen asiakkaan on oltava yhtä tärkeä kuin ulkoisenkin, jotta hyvä fiilis ja toisten kunnioitus tekemisessä säilyy. Tekemisen meininki tarkoittaa työn tekemistä hyvällä draivilla, ilolla ja ammattitaidoilla. Se tarkoittaa työn tekemistä tehokkaasti ja viisaasti, venymistä tarvittaessa ja rentoutumista, silloin kun siihen on mahdollisuus.

Omasta työstä on tärkeää osata ottaa vastuu, pitää itsestään huolta ja säilyttää työstä nauttiminen. Töitä ei missään nimessä tarvitse tehdä aamusta iltaan, kunhan kaikki vain yrittävät parhaansa. Tekemisen meininki vaatii välillä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle menemistä ja itsensä ylittämistä, mutta toisaalta se on myös rutiininomaisista töistä kunnialla suoriutumista. Hyvällä tekemisen meiningillä hommat pyritään tekemään loppuun asti hyvin, samalla kaveria auttaen.

Ja vastaamme aina viesteihin kohtuuajassa!

Paras palvelu 

Haluamme tuottaa asiakkaillemme parasta palvelua laadusta ja puolueettomuudesta tinkimättä. Tyytyväinen asiakas motivoi meitä tekemään parhaamme ja huolehdimme oman ammattitaitomme ajantasaisuudesta. 

Paras palvelu voi syntyä hyvinkin pienistä asioista. Se voi syntyä jämäkästä kättelystä, kuulumisten kyselemisestä tai hymystä. Mitään palvelua ei kuulu tuputtaa, vaan tulee kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, kuunnella asiakasta ja olla läsnä, jotta saamme selville mitä kulloinkin aidosti tarvitaan. Asiakkaan tulee saada hyötyä palvelustamme! Meidän tulee olla puolueettomia ja luottamuksen arvoisia.

Myös sisäistä asiakasta palvellaan samalla asenteella, kuin he olisivat ulkopuolisia asiakkaita. Kaikki ovat yhtä tärkeitä ja kaikkien eteen tehdään parhaamme. Töissä tehdään se mitä on luvattu, ja vähän enemmän. Ylittäessämme itsemme asiakaskokemus on aina hyvä ja fiilis myös sen myötä. Haluan korostaa erityisesti kommunikaation tärkeyttä. Aina kommunikoitavan asian ei tarvitse olla positiivinen, vaan joskus voi tulla ongelmia. Kunhan kommunikaatiota jatketaan avoimesti sekä puhutaan suoraan ja rehdisti, niin hommat etenevät ja saadaan maaliin kunnialla.

Hyvinvoiva henkilöstö 

Toimintamme kulmakiviä ovat keskinäinen arvostus ja kunnioitus. Menestyäksemme autamme toisiamme ja toimimme yhteistyössä. Yhteinen tehtävämme on huolehtia työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja hyvinvoinnistamme.  

Kaikkien eläessä arvojemme mukaisesti, toteutuu henkilöstön hyvinvointi helpommin. Kaikki lähtee jälleen kerran pienistä asioista ja muiden huomioimisesta; hymystä, tervehtimisestä ja toisten auttamisesta. On tärkeää kohdella muita niin, kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Kannattaa aina asettaa itsensä toisen asemaan ja miettiä, miten toimisi, jos olisi toisen saappaissa.

Hyvinvoiva henkilöstö heijastuu niin töihin kuin yksityiselämäänkin. Mikäli yksityiselämässä on hankalaa pidempään, niin harvemmin työnjälki ja asiakaskokemus ovat kovin hyviä. Elämän on hyvä olla tasapainossa ja uskommekin, että hyvä fiilis töissä heijastuu myös asiakkaille asti.

Työympäristömme on turvallinen ja virheitä salliva. Asioita on helpompi kehittää, kun työntekijät uskaltavat pyytää apua, kertoa kehityskohteista avoimesti, antaa palautetta ja haastaa toisia tarvittaessa. On tärkeää säilyttää luottamus ja työilmapiiri, jossa saa olla oma itsensä. Hyvinvoiva henkilöstö on myös osaavaa ja oppivaa: pidämme huolta ammattiosaamisestamme jatkuvalla koulutuksella.

Kun palvelemme yhteistä ydintehtäväämme näiden arvojen puitteissa, menestymme varmasti jatkossakin – kohti Pohjolan parasta, joka päivä!