Asbesti ja usein kysytyt kysymykset – osa 2/2

Asbesti on yleisnimi useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Rakennusalalla asbestia on käytetty muun muassa asbestikuitujen lämmöneristävyyden, kemiallisen kestävyyden, hyvän vetolujuuden ja mekaanisen kestävyyden takia. Vuoden 1994 alusta asbestin käyttö kiellettiin.

Kokosin tekstin asbestiin liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä, ja tämä on sen toinen osa.

Kuka on vastuussa asbestikartoituksesta ja siitä, miten toimitaan, jos asbestia löytyy?

Vastuussa on taho, joka ryhtyy rakennushankkeeseen: yksityinen henkilö tai organisaatio. Rakennuttaja on vastuussa sidosryhmien tiedottamisesta ja siitä, että hanke tai remontti toteutetaan lain edellyttämällä tavalla.

Esimerkiksi linjasaneerauksessa vastuullisena osapuolena on taloyhtiö remontin tilaajana. Yksityishenkilön remontoidessa kotiaan ja urakoitsijan hoitaessa remontin, on asbestikartoitus pakollinen.

Taloyhtiössä remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta sitten, kun mahdollinen asbestikartoitus on tehty ja kartoitusrapotti toimitettu isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle.

Miten edetään, kun asbestia löytyy?

Mikäli kartoituksessa löytyy asbestipitoisia materiaaleja, tulee kaikki remontointityö tehdä asbestityönä valtuutettujen toimijoiden avulla niiden osien tai tilojen osalta, joissa asbestia todettiin. Mikäli remonttia ei ole tarkoitus tehdä, ja asbestia löytyy ehjistä materiaaleista, ei asbestipurkua ole pakko suorittaa.

Tilanteissa, joissa alue osastoidaan asbestipurkua varten, on kannattavaa punnita kuinka paljon ja mitä rakenteita tai järjestelmiä on kannattavaa purkaa samalla kertaa. Purkutöistä aiheutuva kulu ja siihen kuluva aika on verrattaen pienempi kuin tilan osastointiin käytettävä työaika.

Julkinen Aluehallintovirasto ylläpitää Asbestipurkuluparekisteriä, josta voi tarkistaa kenellä on lupa tehdä asbestipurkuja.

Yrityksellä, joka suorittaa asbestipurun, tulee olla asbestipurkutyölupa. Asbestipurun suorittava taho poistaa kohteesta syntyvän purkujätteen asiaan kuuluvalla tavalla.

Asbestikartoitus selvittää, onko asbestia. Jos asbestipitoisia materiaalia löytyy, pitää tehdä asbestipurku. Kuvassa asbestipurkutyömaa.

Miten asbesti tulee purkaa ja hävittää?

Asbestin purun hoitaa aina valtuutettu asbestipurkutoimija. Yritys vastaa myös asbestijätteen hävittämisestä paikallisen vaarallisia jätteitä vastaanottavan tahon kanssa.

Purun jälkeen kohteessa mitataan asbestipitoisuus, jotta varmistutaan siitä, että altistumisalueen ilmassa ei ole haitallista määrää asbestia eli yli 0,01 kuitua kuutiosenttimerissä.

Osastointi voidaan purkaa vasta sitten, kun purkutyön tehnyt ja työn tilannut rakennuttaja/remontoija, ovat laatineet yhteisen asiakirjan aiheesta. Asiakirjassa tulee todeta tilan puhtaus.

Millaiseen toimintaan asbestilainsäädännöllä tähdätään?

Laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä. Uudella asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asetuksen tärkeimpiä tavoitteita on ohjata asbestipurkutöiden turvallisuutta ja poistaa asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat. Vuoden 2016 asbestilainsäädännön tärkeimpiä tavoitteita on ohjata kohti turvallisia asbestipurkutöitä ja poistaa asbestikuidulle altistuminen.

Kysy ja ota selvää asbestikartoituksesta ammattilaiselta.

Mitä taloyhtiössä on hyvä muistaa asbestin osalta?