Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen kannattaa

Hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistön omistajilla on tavoitteen saavuttamisen kannalta suuri rooli, sillä vuonna 2035 pääosa rakennuskannasta on samaa rakennuskantaa, joka on jo tällä hetkellä olemassa, ja jonka rakennus- ja talotekniikka perustuu pääasiassa viime vuosituhannen ratkaisuihin. Rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuusremonttien lisäksi työkalupakkiin on hyvä ottaa mukaan myös rakennuksen ulkopuolella jopa 1000 W/m² intensiteetillä tarjolla oleva ilmaisenergia, aurinkoenergia.

Aurinkosähköpaneelien hinnat laskussa ja hyötysuhteet nousussa

Aurinkosähköpaneelien hinnat ovat laskeneet reipasta tahtia viimeisen 20 vuoden aikana. Nykyisin järjestelmiä saa jo reilusti alle 1 €/Wp investoinnilla, jossa Wp kuvaa järjestelmän asennettua sähkötehoa watteina. Järjestelmien takaisinmaksuajatkin ovat jo alle 10 vuotta ilman energiatukia. Paneelien hyötysuhteet ovat yleisesti markkinoilla olevissa tuotteissa ylittäneet jo 20 % rajan. Kehitysasteella olevissa paneeleissa on rikottu jo 40 % hyötysuhteen raja ja 50 % rajaa hätyytellään. Lisäksi viistosti tulevan säteilyn hyödyntämisaste paranee jatkuvasti, mikä kiinnostaa erityisesti meitä pohjoisessa asuvia.

Aurinkosähköjärjestelmät tuottavat varsin kohtuullisen tuoton sijoitetulle pääomalle, mikä tekee niistä taloudellisestikin houkuttelevan sijoituskohteen niin suurille kiinteistöomistajille kuin pientaloasukkaillekin. Koronapandemian ja Aasian elektroniikkateollisuuden komponenttipulan myötä järjestelmien hintakehitys on valitettavasti ensi kerran 2000-luvulla kääntynyt tasaiseksi tai lievästi nousujohteiseksi, mutta lähivuosien hintakehitystä tuskin kukaan pystyy ennustamaan. Toisaalta sähkön hinnan nousu tekee investoinnista entistä kannattavamman.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus kiinteistölle

Oli aurinkopaneelijärjestelmää hankkiva sitten pientaloasuja, taloyhtiö tai suuren liike- tai teollisuuskiinteistön omistaja, tulee hankkeen aluksi kartoittaa kohteen nykyinen sähköenergian kulutusprofiili. Sen perusteella aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan juuri kohteelle sopivan kokoiseksi. Oikean kokoinen järjestelmä takaa sen, että rakennus pystyy hyödyntämään aurinkosähkön tuotannon lähes kokonaan omassa kulutuksessaan, mikä on mitoituksen lähtökohtana kahdestakin syystä.

Ensiksi verkkoon päin myytävästä ylijäämäsähköstä saa useimmiten verkosta ostettavan sähkön hintaa pienemmän korvauksen, sillä myytävästä ylijäämäsähköstä maksetaan tyypillisesti sähkön pörssihinnan mukaan, eikä siirtomaksuja tai veroja luonnollisesti korvata takaisin ylijäämäsähkön myyjälle. Oma käyttö on näin ollen yleensä kannattavampaa kuin ylijäämäsähkön myynti verkkoon. Toiseksi rakennusten vuorokauden kulutusprofiili vaihtelee merkittävästi rakennuksen toiminnoista ja tekniikasta riippuen, minkä vuoksi yleispäteviä ohjeita oikeaan mitoitukseen on hankala antaa.

Mitoituksessa tulee lisäksi huomioida käynnissä olevat tai lähitulevaisuudessa suunnitellut muut sähkönkäyttöön vaikuttavat energiatehokkuusprojektit, kuten valaistusjärjestelmien päivitys LEDeiksi, erilaiset lämpöpumppuhankinnat ja erityisesti jäähdytysjärjestelmien päivitykset.

Uusiutuvan energian tuotanto- ja potentiaaliselvitykset kiinteistöjen apuna

Raksystemsin Green Building Services -divisioonan energia-asiantuntijat hyödyntävät uusiutuvan energian tuotanto- ja potentiaaliselvityksissä olemassa oleville ja uusille rakennuksille muun muassa mitattua tuntitehodataa ja rakennukselle laadittua energiasimulointimallia. Lisäksi uusiutuvan energian järjestelmien mitoituksessa ja suunnittelussa hyödynnetään vapaasti tarjolla olevia työkaluja, kuten HSY:n karttapalveluun lisättyä paikkatiettoaineistoa ja EU:n luomaa ja ylläpitämää aurinkoenergian ”PVIGIS” -laskentatyökalua.

Järjestelmän tehomitoituksen lisäksi tulee tutkia, miten paljon rakennuksen katolla ja tontilla on käytettävissä olevaa tilaa voimalalle, ja mitkä ovat liityntämahdollisuudet olemassa oleviin tai uusiin sähkökeskuksiin. Myös huolto- ja paloturvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon. Mikäli voimala toteutetaan rakennuksen ulkopuolelle tai julkisivuun, tulee myös laatia tarvittavat selvitykset rakennuslupiin liittyen. Näissä aurinkoenergiajärjestelmien toteutuksen suunnittelussa GBS-divisioonan energia-asiantuntijoita tukevat Raksystemsin sähkö- ja arkkitehtisuunnittelun asiantuntijat.