Energiatehokkuuden parantamiseen on saatavilla kannustinta yrityksille ja kunnille

Huomaamme sähkön olemassaolon oikeastaan vain ja ainoastaan kahdessa tilanteessa; sähkölaskua maksaessa sekä sähkökatkoksen aikana. Kulupuolta tarkastellessa voimme todeta, että sähkön hinta on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa kohisten eikä taitepistettä näy vaan sähkön hinnan ennakoidaan jatkavan nousuaan pitkällä ajanjaksolla.

On hyvä tiedostaa, että kunnille ja yrityksille on olemassa kannustimia sekä erilaisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi, joten miksi et lähtisi samalla vihreämmälle tielle?

Onko sähkö Suomessa kalliimpaa mitä muualla Euroopassa?

On olennaista ymmärtää mistä sähkön hinta muodostuu, jotta sen minimoimista on helpompi lähteä suunnittelemaan. Sähkön hinta muodostuu myyntiosuudesta eli sähköenergian hinnasta, siirto-osuudesta eli sähkön siirrosta sekä sähkö- ja arvonlisäveroista, jotka sähkönsiirtoyhtiö välittää valtiolle.

Muihin Euroopan maihin verrattuna ei Suomessa sähkö ole kallista, mutta sähkön hinta on noussut yleistä hintakehitystä vauhdikkaammin. Sähkö on kallistunut reippaasti, ja se nostaa asumisen kuluja sekä Euroopan että Pohjoismaiden vertailussa.

Sähkön hinta on Suomessa vuoden 2020 vertailutiedoilla suunnilleen samanhintaista kuin Ranskassa. Ruotsissa hinnat ovat verojen takia hiukan korkeampia, mutta Saksa onkin ihan oma lukunsa, sillä siellä maksetaan sähköstä yli 30 senttiä kilowattitunnilta korkeiden verojen takia. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten maksamat energiakustannukset ovat hieman keskiarvon alapuolella (EU-28 0,22 c/kWh). Halvinta sähköä maksetaan itäisessä Euroopassa, jossa sähkön hinta on paikoin yhä säänneltyä.

Tilasto: Eurostat

Energian käyttäjä on sidoksissa siirtoyhtiöihin

Sähkön hinnan nousun takana ovat esimerkiksi yleinen talouskasvu, päästöoikeuksien hinnat sekä vaihtelevat ja äärimmilleen menevät sääolot, jotka ovat vauhdittaneet etenkin säävarman sähköverkon rakentamista mikä ei luonnollisesti laske sähkön hintaa. Myös Energiaviraston päätös sallia sähkön siirtoyhtiöille entistä suuremmat voitot korottamalla ns. kohtuullisen tuoton laskentaprosenttia nostavat meidän maksajien hintoja.

Juuri etenkin viime vuosina nousseet sähkön siirtomaksut hankaloittavat sähkölaskun maksajan elämää, sillä niin kuluttajilla kuin yrityksilläkään ei ole mahdollisuutta kilpailuttaa sähkön siirtoyhtiötä. Siirtohintojen odotetaan nousevan professori Jarmo Partasen selvityksen mukaan vuoteen 2028 mennessä jopa 10-45 prosenttia.

Koska sähkömarkkinoilla on nykyään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa, tarvitaan sähkön käyttöön joustoa mikä luonnollisesti maksaa eikä sähkön verotustakaan ole menty ainakaan laskemaan. Kiinteistöjä tarkastellessa etenkin nykyaikaisen talotekniikan määrä on vaan nousemaan päin mikä lisää energiankulutusta ja kasvattaa kiinteistönomistajien energiakustannuksia.

Sähkön hinnan nousuun voi varautua monin eri tavoin

Yksi ratkaisu on osallistuminen kysyntäjoustoon

Tulevaisuudessa sähkön käyttöä tulee ajoittaa yhä uusiutuvien energioiden tuotanto-olosuhteiden mukaan. Tätä kutsutaan kysyntäjoustoksi, kun sähkön käyttöä siirretään niille hetkille, jolloin tuotantoa on paljon ja sähkö on halpaa. Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää siihen osallistuvilta tahoilta alussa investointeja, mutta pitkällä tähtäimellä se voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun mukaan lähtijälle.

Toinen ratkaisu on sähköyhtiön kilpailuttaminen

Sähköyhtiö on mahdollista kilpailuttaa ja valita juuri tarpeisiisi soveltuva sähkön tuotantomuoto. Mikäli etsit sähkölaskuun ennustettavuutta, määräaikainen sähkösopimus on hyvä vaihtoehto. Toisaalta mikäli sähkön käyttö painottuu kiinteistössäsi illan tai yön tunneille, tai mikäli on mahdollista säädellä sähkön käyttöä, kannattaa valita pörssisähkö. Silloin maksat sähköstä vain markkinahinnan mukaan.

Erinomainen vaihtoehto ovat myös erilaiset tekniset ratkaisut

Näitä ratkaisuja on lukemattomia. Teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi sähkön käytön rajoittaminen, energian tuottaminen kiinteistöissä muun muassa aurinkoenergialla tai tuulivoimalla sekä energian varastointi kiinteistöissä, sähkökuormien ohjaukset ja ilmanvaihdon asetuksien ja ohjauksien tarkastamiset kohdalleen asiantuntijan avulla. Myös taloautomaation toiminta ja toimimattomuus kannattaa tarkastuttaa ja tutkia laitteiden ja koneiden uusimismahdollisuudet ja siten löytää energiatehokkaampi ratkaisu kiinteistön tarpeiden mukaisesti.

Mikäli kiinteistö on esimerkiksi kesällä käyttämättömänä, on hyvä sulattaa kylmiö kouluissa ja päiväkodeissa loma-ajaksi eikä antaa laitteiden hurista ja käyttää sähköä turhaan. Sama pätee myös esimerkiksi pumppujen osalta. Pumppujen ja puhaltimien uusimista kannattaa myös harkita ja ohjata niitä taajuusmuuttajilla.

Usein etenkin päiväkodeissa on lattia- eli mukavuuslämmitysten ohjaukset asetettu liian korkeiksi, jotta lasten ja aikuisten on hyvä leikkiä lattiatasossa ja eteisen kosteus pääsee haihtumaan mutta energiatehokkuuden kannalta se ei ole järkevää. Myös sulanapitolämmityksien ohjauksia ja niiden asettelupisteitä kannattaa tarkastella asiantuntijan avulla.

Valaistus on myös iso energiasyöppö, joten niiden ohjaukset ja toteutustapa on hyvä kyseenalaistaa ja aluevalaistusten ohjaukset tarkastuttaa. On myös hyödyllistä tarkastuttaa päävarokkeet, sillä ne ovat monissa kiinteistöisä ylimitoitettuja ja liian isoina ne nostavat kuukausiperustaista sähkön perusmaksua.

Useissa kuntien omistamissa rakennuksissa on lisääntynyt ei-resistiivinen kuorma eli kiinteistöihin on lisätty pumppuja, puhaltimia, tietokoneita ja LED-valaisimia, jotka tarvitsevat toimiakseen loistehoa. Tämän siirtäminen verkon ylitse on kallista ja sähköyhtiöt veloittavat siitä. Onkin halvempaa varustaa kiinteistö esimerkiksi loistehonkompensointiyksiköllä.

Energiakatselmuksista apua kuntien ja yritysten energialaskun pienentämiseen

Tarkastelemme edellä mainittuja ja useita eri näkökulmia yritysten Energiakatselmuksissa. Energiakatselmukseen sisältyy mm. kokonaisenergiankulutuksen kartoitus, joka voi koostua toimitilojen energiankulutuksesta, tuotantoprosessista tai esimerkiksi polttoaineista. Lisäksi katselmukseen kuuluu kiinteistökohtaisia kohdekatselmuksia. Kerromme katselmusraportissa tärkeimmät energiantehostamisen kohteet, jotta sinä omistajana voit aloittaa energian käytön tehostamisen.

Energiakatselmusten tekemiseen on saatavilla taloudellista tukea, sillä Business Finland ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivan Energiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on 50 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Ministeriön vuoden 2019 tukilinjausten mukaisesti kaikille energiatehokkuussopimuksiin liittyneille kunnille sekä mikro- ja pk-yrityksille katselmustuki on 50 %. Mikäli nämä eivät ole liittyneet energiatehokkuussopimukseen, tuki on 40 %. Uusiutuvan energian kuntakatselmustuki on kaikille kunnille 50 %.

Olemme laatineet jo satoja kohdekatselmuksia muun muassa satamiin, autoteollisuuteen, teollisuuslaitoksiin, toimistorakennuksiin, prosessi- ja tietoliikenneteollisuuteen, logistiikkakeskuksiin sekä vähittäiskaupalle – lähdethän kanssamme hiilineutraalimmalle tielle?