Hyvä lähijohtaja on inhimillinen ja oikeudenmukainen

Hyvä esimiestyö on äärimmäisen tärkeää koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta. Ilokseni olen saanut huomata, että siihen on haluttu panostaa Raksystemsillä myös käytännön tasolla. Aina se ei ole niin.

Lähijohtajan monet roolit

Me lähijohtajat olemme tiimin innostajia, kehittäjiä ja vastuunkantajia. Toisinaan olemme myös erotuomareita ja roskakoreja. Lähijohtajana toimiminen on haastavaa, mutta onnistuessaan niin antoisaa. Kukapa ei haluaisi nähdä tiimiläisten kehittyvän ja puskevan samalla myös jatkuvasti parempiin tuloksiin hyvällä fiiliksellä?

Lähijohtajilla on tulosvastuu ja tärkeä rooli yrityksen strategisten tavoitteiden jalkauttajana. Yleensä meidän tehtäviin kuuluu myös paljon muuta esimiestyön lisäksi. Arki onkin jatkuvaa tasapainottelua ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisen kanssa.

Millainen johtaminen toimii tänä päivänä?

Lähijohtaminen on ollut muutoksen kourissa jo jonkin aikaa. Työhuoneensa nurkassa istuva käskyjä jakava pomo on vaihtunut innostavaksi suunnannäyttäjäksi.

Pidän tästä suunnasta. Mielestäni lähijohtajan tärkeimpiä piirteitä ovat ehdottomasti inhimillisyys ja empatia. Johtaja on ihminen, kuten muutkin tiimin jäsenet. Hänelläkin on tunteet ja hän myös ymmärtää, että muillakin on. Hän ei ole täydellinen, vaan tekee myös toisinaan virheitä. Virheitä tapahtuu meille kaikille. Niistä opitaan ja mennään eteenpäin. Myös oikeudenmukaisuus on tärkeä esimiestyön elementti. Vain siten pystymme pitämään pelin reiluna.

Arvostan sitä, että Raksystemsillä panostetaan avoimeen, reiluun ja virheitä sallivaan kulttuuriin. Avoimuus ja aitous tuovat luottamusta, jota tarvitaan erityisen paljon tässä maailmantilanteessa. Meillä esimiestyölle on sovittu myös yhtenäiset käytännöt, joiden avulla tuodaan johtamiseen oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

HR-osasto lähijohtajien tukena

Me henkilöstöhallinnon ammattilaiset olemme lähijohtajien tärkeä tuki. Työsuhdeasioiden asiantuntijoina meillä on hyvät työkalut, jotka auttavat heitä työssään.

Toisinaan esimiestyössä kohdataan haastavia tilanteita, joiden ratkaiseminen tuntuu mahdottomalta. Raksystemsin alati kasvava HR-osasto on lähijohtajien puolueeton tuki ja turva, jolta saa näkemyksen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Meille on tärkeää, että lähijohtajat voivat hyvin eivätkä koe olevansa yksin. Johtajan huono olo näkyy nopeasti myös alaisten toiminnassa ja oravanpyörä on valmis.

Lähijohtajien hyvinvointia ja tiimiläisten kokemusta esimiehestä seurataan meillä säännöllisten henkilöstökyselyiden merkeissä. Kyselyiden tulokset keskustellaan myös läpi tiimiläisten ja lähijohtajien kanssa.

Hyväksi lähijohtajaksi ei synnytä

Lähijohtajana toimiminen on jatkuvaa kehittymistä. Siihen ei ole tiettyä ohjenuoraa eikä siinä ole koskaan valmis. Siksi esimiestyöhön tulee panostaa organisaatioissa säännöllisesti myös käytännön toimenpitein.

Meillä tarjotaan tänäkin vuonna lähijohtajille useita koulutusmahdollisuuksia. Niissä syvennytään esimiestyön syövereihin muun muassa käytännön tasolla, pohditaan huipputiimin muodostamista sekä kirkastetaan yritysstrategian ja johtamisen yhteyttä.

Esimiestyön kehittäminen nähdään selvästi koko organisaatiossa tärkeänä asiana. Erityisen paljon mieltäni lämmittää se, että koulutukset ovat olleet lähijohtajillemme myös mieleisiä.

Riia Lampelo