Hyvän kuntotarkastuksen resepti

Kuntotarkastustoimintaa ohjaa Suomessa vain yksi ohje, Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteinen toimintamalli eli YTM. Malli on laadittu Ympäristöministeriön johdolla yhtenäistämään ja selkeyttämään asuntokaupan kuntotarkastusta. Toimintamalli on viimeksi päivitetty vuonna 2007.

Yhteisessä toimintamallissa on sitouduttu noudattamaan Asuntokaupan Kuntotarkastajan (AKK) Suoritusohjetta KH 90-00394, jonka mukaisesti kuntotarkastus suoritetaan ja raportti laaditaan. Ohjekortissa on määritelty erittäin tarkasti muun muassa tarkastuksen tavoitteet, sen sisältö ja laajuus, tarkastuksessa tehtävät mittaukset, raportointi sekä kuntotarkastajan vastuu.

Rakenteiden avaamiseen vaaditaan omistajan erityinen lupa

Asuntokaupan kuntotarkastuksesta puhuttaessa on huomioitava aistienvaraisen ja rakenteita rikkomattoman menetelmän aiheuttamat rajoitukset sekä epävarmuustekijät. Talo tarkastetaan pintapuolisesti, riskirakenteet tarkemmin. Riskirakenteisiin tulee tehdä rasiaporalla vähintään n. 110 mm:n avaus mutta ainoastaan omistajan luvalla.

Ympäristöministeriön laatiman YTM:n haasteena on se, että rakenteiden kunnosta ei voi koskaan saada täyttä varmuutta. Se onnistuu vain avaamalla rakenteita, mitä ei Yhteisen toimintamallin mukaiseen kuntotarkastukseen kuulu. Laajemmat tutkimukset tulevat yleensä kuvaan vasta jatkotutkimusten tai asiantuntijalausuntojen yhteydessä. Tällöin tutkimiselle on enemmän aikaa ja tutkiminen on laajempaa.

Tarkastus on tarkastusajankohdan tilanneraportti

Asuntokaupan Kuntotarkastukseen ei myöskään kuulu materiaalinäytteitä tai muita sisäilmatutkimuksia. Kuntotarkastajan tulee toki aistinvaraisesti havainnoida, onko kohteessa mikrobiperäistä tai muuta poikkeavaa hajua ja siten tuoda havainnot ilmi raportoinnissaan.

Kuntotarkastus koskee vain tarkastuksen tarkastusajankohtaa. Koska tilanne rakennuksessa saattaa muuttua oleellisesti jo lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta – vaikkapa vuodon johdosta – kannattaa tarkastusraportin lukijan kiinnittää huomiota myös raportin tuoreuteen.

Tilaaja tietää tarkkaan, mitä hän saa

Raksystems suorittaa Asuntokaupan Kuntotarkastukset RS3 Yhteisen toimintamallin mukaisesti, ei sitä soveltaen tai osittain vaan kokonaisuudessaan.

Jokainen tilaaja saa tilausvahvistuksen yhteydessä tilaussopimuksen, palvelukuvauksen, valmistautumisohjeen, alkuhaastattelulomakkeen sekä Tilaajan ohjeen KH 90-00393.

Palvelukuvaus sekä palvelun sisältö nojautuu kokonaisuudessaan Raksystemsillä Yhteisen toimintamallin mukaiseen Asuntokaupan Kuntotarkastukseen. Palvelun sisältö on kerrottu myös kotisivuilta löytyvissä dokumenteissa, jotta jo kuntotarkastusta harkitseva asiakas pystyy tutustumaan Raksystemsin palvelun sisältöön etukäteen. Näin ollen asiakas tietää tilattavan palvelun sisällön.

Korkea laatu – yli 99 % tarkastuksista on moitteettomia

Raksystems kiinnittää myös eritystä huomiota sisäiseen laadunvarmistukseen. Jokaisen kuntotarkastajan tarkastukselle tehdään vuosittain pistokoetarkastuksia – hänen kuntotarkastusraporttejaan tarkastetaan ja kommentoidaan.

Raksystemsin kuntotarkastusten laadusta kertoo myös se, että yli 99 % tehdyistä kuntotarkastusraporteista on moitteettomia. Varsinaisia virheitä tarkastustyössä on ollut vain 0,3 % tarkastuksista, mikä on oman tietoni mukaan alhaisimpia reklamaatioprosentteja. Raksystemsilla jokainen reklamaatio käsitellään ja kirjataan sisäisesti sekä asiakkaalle vastataan. Tämä on osa jatkuvaa laatuprosessiamme – pyrimme parhaamme mukaan oppimaan virheistämme, silloin kun sellaisia sattuu.

Raksystemsin tutkimukset, suunnitelmat, valvonta ja rakennuttamispalvelut tehdään Eurofinsin sertifioiman ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti. Parhaimmillaan kuntotarkastajalla on takanaan tuhansien kuntotarkastusten ja useiden vuosien kokemus sekä rakennusinsinöörin tai -mestarin koulutus. Puolueettomuus on keskeinen arvo.

Objektiivisuus ja puolueettomuus ovat Raksystemsin toiminnan keskeisiä lähtökohtia ja arvoja

Rakennusalan ihmiset ovat varsin hyvin verkottuneita – kuten monilla muillakin aloilla – joten ihmisten välillä saattaa esiintyä sidonnaisuuksia. Raksystemsillä tarkastuksen suorittavat asiantuntijat valitaan kuitenkin siten, etteivät he ole esteellisiä. Silloin kun esteitä on, esteellinen tarkastaja on velvollinen ilmoittamaan niistä etukäteen ja siirtämään kyseisen kohteen tarkastuksen muiden tehtäväksi. Noudatamme tässä hyvin samanlaisia pelisääntöjä kuin tuomioistuimet.

Raksystems on tehnyt historiansa aikana yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitellut ja valvonut tuhansia peruskorjaushankkeita. Riippumattomuus ja objektiivisuus ovat aivan keskeisiä lähtökohtia kaikessa toiminnassamme.