Mitä on Terve talo -rakentaminen?

Terve talo tarkoittaa terveellistä ja turvallista sisäympäristöä talon käyttäjille olipa kyseessä sitten uudis- tai korjausrakennushanke. Terveellinen rakentaminen on noussut koko kansan puheenaiheeksi vuosien saatossa sisäilmahaasteiden rinnalla. Nykyaikana puhutaan Terve talo -rakentamisesta mutta se sisältää useita eri vaiheita, jotka voivat olla ulkopuoliselle epäselviä. Raksystems vastaa tähän tarpeeseen kokonaisvaltaisella Tervetalokoordinaattori -palvelullaan.

Terve talo -rakentamista ohjaa kriteeristö

Mitä on Terve talo -rakentaminen? Terveellisessä rakentamisessa on kyse rakennuksen koko elinkaareen vaikuttavista päätöksistä niin materiaalivalintojen, rakenteiden kuin huollettavuudenkin osalta. Terve talo syntyy kaikkien rakennushankkeen toimijoiden sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Terveellistä rakentamista on ohjeistettu vuosien saatossa Rakennustietokorttien kautta ja vuonna 2003-2004 saatiin julkaisut RT 07-10832, RT 07-10805 (Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja asuntorakentamiselle ja toimitilarakentamiselle).

Viime vuosien aikana tulleet uudet asetukset ja ohjeistukset ovat ohjaamassa rakentamisen laatua aiempaa voimakkaammin. Uudet asetukset ja ohjeistukset ovat vieneet terveellisen rakentamisen vaikutuksia pidemmälle kuin 2003-2004 julkaistut Terveen talon toteutuksen kriteerit. Nyt tilaajat voivat huomioida mm. Valtioneuvoston asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sekä rakennuksen puhtaudenhallinnan vaatimukset yhden koordinaattorin kautta. Raksystemsin Tervetalokoordinaattori toimii hankkeessa kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorina. Lisäksi palveluumme kuuluu olosuhdehallinta, tiiviydenhallinta sekä muut terveellisen rakentamisen osa-alueet.

Terve talo osaksi rakentamista

Terveen talon olosuhteet luodaan koko rakentamishankkeen ajan. Terve talo toteutetaan ennaltaehkäisemällä sisäympäristön laatua heikentävät tekijät aina suunnittelupöydältä kiinteistön käyttöönottoon saakka.

Tervetalokoordinaattorimme on tukenasi ohjaamassa, opastamassa, valvomassa ja varmistamassa terveellisen ja turvallisen rakentamisen toteutumista. Tervetalokoordinaattorimme työskentelevät rakentamisen laadun ehdoilla yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tilojen käyttäjien kanssa.

Tervetalokoordinaattori kannattaakin ottaa osaksi hanketta jo alkuvaiheessa, niin tilaajan tavoitteet hankkeelle saadaan asetettua kaikille hankkeen osapuolille. Tällä tavoin hankeryhmä saadaan työskentelemään kohti yhteisia tavoitteita jo alkuvaiheessa.

Ratkaisukeskeisesti terveellinen kiinteistö

Sanoista tekoihin, miten tervetalokoordinaattorimme konkreettisesti tukee Terveen talon toteuttamista rakentamishankkeessa ja mitkä ovat Terve talo -rakentamisessa tärkeimmät tekijät?

Esimerkiksi hankesuunnitteluvaiheessa Raksystemsin tervetalokoordinaattori huomioi sisäilman laadun näkökulman rakenneratkaisuissa, materiaalivalinnoissa, ilmanvaihdon suunnittelussa ja käytön aikaisessa huollossa. Koordinaattorimme laatii puhtauden- ja kosteudenhallinnan ohjeet urakkatarjousvaiheessa tilaajan tarpeita kuunnellen.

Rakentamisvaiheessa koordinaattori kouluttaa työmaan henkilökunnan puhtauden- ja kosteudenhallinnan menettelytapoihin työmaakohtaisesti. Lisäksi koordinaattorin tehtävinä on rakentamisen aikainen sisäilmavalvonta mm. puhtaudenhallinnan P1-osalta, kosteudenhallinnan valvonta ja tiiveysmittaukset.

Käyttöönottovaiheessa koordinaattorimme varmistaa, että rakennusta huolletaan oikealla tavalla ja ohjaa käyttäjiä rakennuksen kestävään ja terveelliseen käyttöön.

Missä sinä tarvitset erityisesti opastusta?