Sukat makkaralla? Sukitettujen putkien kuvaus kertoo totuuden ja auttaa reklamoimaan ajoissa

Sukitusta käytetään nykyisin paljon vanhojen viemäriputkien korjauksessa. Sukitus on vielä melko uusi korjausmenetelmä, jossa voi tapahtua mitä vain – lopputulos on asentajan ammattitaidosta kiinni. Taloyhtiöiden sukitussaneerauksissa ei välttämättä käytetä ulkopuolista valvontaa, pari- ja omakotitaloissa ei yleensä ollenkaan. Näin ollen saneerauksen laatu voi heitellä rajustikin.

Ennakoivalla toiminnalla säästetään korjauskustannuksissa

Suositeltavaa on, että sukitettujen putkien kuvaus teetetään kahden vuoden sisällä saneerauksesta.

Kun kuvaus hoidetaan ajoissa, kiinteistönomistaja ehtii reklamoida mahdollisista virheistä urakoitsijalle vielä takuuaikana. Takuuaikana urakoitsijalla on velvollisuus tulla korjaamaan virheensä mahdollisimman pian.

Pieleen mennyt sukitus aiheuttaa pahimmassa tapauksessa lisävahinkoa ja vaatii kohteen saneeraamista heti uudelleen. Puolueettomalla, ulkopuolisen tahon suorittamalla putkien kuvauksella voidaan varmistaa, että sukitustyö on tehty niin kuin on sovittu. Näin yllätyksiä ei ole luvassa.

Sertifikaatilla on väliä – huomioi se jo kilpailutusvaiheessa

Sukituksen takuuaika vaihtelee kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Tieto takuuajasta kannattaa merkitä urakkasopimuksesta muistiin heti, jotta putkien kuvaus hoituu takuuaikana. Näin mahdollisten virheiden korjaaminen ei jää kiinteistönomistajan vastuulle ja maksettavaksi.

Putkien sisään tulevan sukan valmistaja lupaa sille tekniseksi käyttöiäksi 40 vuotta. Ratkaisun elinkaareen vaikuttaa myös se, millaiseen putkeen ja millaisin tarvikkein sukka asennetaan.

Tässä kohteessa osa putkista on pinnoitettu ja osa sukitettu.

Sukitusta tekevällä saneerausyrityksellä on hyvä olla sukituksesta sertifikaatti. Kaikilla firmoilla sitä ei ole.  Jos yritys ei tee työtä sertifikaatin mukaisesti ja saneeratussa kiinteistössä tulee vesivahinko, vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa vahinkoa niin laajasti kuin silloin, jos urakoitsijalla olisi ollut sertifikaatti.

Kun sukitusfirma tekee työn sertifikaatin mukaisesti, jokaisesta sukitettavasta putkesta pitää laatia sukituspöytäkirja. Siitä löytyvät oleelliset tiedot, kuten sukan tuotenumero, käytetyn epoksin tuotenumero sekä montako metriä putkea on sukitettu.

Pöytäkirjalla on iso merkitys: jos sukkaan tulee ongelmia, kohteet voidaan jäljittää jälkikäteen. Siksi sertifikaatti on tärkeä ottaa huomioon jo urakan kilpailutusvaiheessa.

Haaraliitokset ovat sukituksen kriittinen kohta

Sukituksen ongelmat kohdistuvat pääsääntöisesti haaraliitoksiin. Haaraliitokset voidaan toteuttaa kahdella tapaa: asentamalla haarakappale tai tekemällä limisukitus.

Viemäriputkia tutkittaessa haaraliitosten toteutuksissa näkee eniten virheitä, sillä niihin jää herkästi riskialttiita kohtia.

Haaraliitoksissa voi esimerkiksi olla sukassa ryppyjä, tai sinne on voitu asentaa väärän kokoinen haarakappale. Haaraliitoksessa voi myös jäädä vanhaa putkea näkyviin, jos sukka ei mene riittävän paljon limittäin koko matkalta.

Haara voi jäädä myös irti putkesta tai siihen voi jäädä isoja pykäliä, eli sukka jää ihan ”makkaralle”, minkä vuoksi viemäriputki voi lopulta mennä tukkoon. Putkia, joissa sukat ovat lastenlaulun tavoin makkaralla, on todella paljon.

Sukka voi myös irrota putkesta haaraliitoksen kohdasta. Tämä kuin myös pykälät sukassa putken sisällä alkavat kerätä kertymää ympärilleen ja muodostavat riskin tukokselle.

Sukka ei korjaa vanhan putken painumia tai muita ongelmia

On hyvä muistaa, että sukitus ei korjaa vanhan putken tai putkiston rakenteellisia ongelmia. Esimerkiksi jos vanha putki kaataa väärään suuntaa, sukka ei korjaa sitä. Sukitus ei myöskään korjaa painaumia putkessa: painauma pysyy ja altistaa tukokselle.

Vielä 10–20 vuotta sitten putkia pinnoitettiin, ja vastaan voi tulla kohteita, joissa osa putkista on pinnoitettu ja osa sukitettu. Olin taannoin kuvaamassa tällaista 1950-luvun taloyhtiötä, jossa putkien saneerausta oli tehty 2010-luvun alussa.

Riskikohtia oli viemäriputkistossa niin paljon, että ainoa vaihtoehto oli suositella uudelleen saneeraamista. Pinnoitetuissa putkissa seinämän paksuudet voivat vaihdella merkittävästi ja mutkissa saattaa olla tukoksille altistavia valumamöykkyjä. Pinnoiteaine on voinut myös irrota jo kokonaan.

Kyseissä taloyhtiössä remontti oli nähtävästi vain pahentanut tilannetta, eikä se ollut edes vakavimpia näkemiäni tapauksia.

Vaara voi piillä myös lattiakaivossa

Vanhoja valurautaisia lattiakaivoja saneerataan sukituksen yhteydessä kahdella eri tapaa: joko vanha valurautainen lattiakaivo pinnoitetaan pinnoiteaineella tai vanhan valurautaisen lattiakaivon sisään asennetaan muovinen uusi lattiakaivo eli niin sanottu lattiakaivoinsertti.

Mikäli näitä vanhoja valurautaisia lattiakaivoja saneerataan pinnoittamalla, lattiakaivoon voi jäädä paljon pinnoittamattomia kohtia.

Monesti tutkimusten yhteydessä näkee, että pinnoiteainetta on levitetty kaivoihin todella epätasaisesti ja pinnoitetun kaivon seinämän vahvuus voi vaihdella rajusti. Lisäksi pinnoiteaineella on välillä estetty pääsy itse lattiakaivon viemäriputkeen.

Valumamöykkyä putkessa.

Lattiakaivoinsertin asennuksissa voi puolestaan jäädä vanhan valurautaisen lattiakaivon ja uuden lattiakaivoinsertin väli tyhjäksi, mikäli sitä ei täytetä oikeaoppisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti vedeneristysaineella.

Näihin lattiakaivoihin voi jäädä isoja vesivahingon riskikohtia, jos niitä ei saneerata oikeaoppisesti.

Sukitettujen putkien kuvaus nyt kauttamme Etelä-Suomen alueella

Me Susteralla tarjoamme sukitettujen putkien kuvauspalvelua kaikille kiinteistölle: pientaloille, taloyhtiöille ja isoille kiinteistöille.

Työ vie normaalisti yhdestä kahteen työpäivään kohteen koosta riippuen. Lumettoman maan aikaan työ on helpompi tehdä, kun tarkistuskaivojen kannet eivät ole lumen alla, mutta lumikaan ei ole este kuvauksille.

Kuvauksessa käydään läpi pohjaviemäri, pystyviemärit sekä havaintokuvaksia varten muutamia asuntohaaroituksia. Asuntohaaroitusten määrä riippuu kohteen koosta, mutta yleisesti ne ovat haastavimpia sukituskohtia, ja niistä löytyy myös runsaimmin virheitä.

Asiakas saa meiltä lopuksi kirjallisen raportin, viemäreiden paikannuspiirustuksen sekä videotallenteet, joiden avulla voi reklamoida urakoitsijaa tutkimuksessa havaituista ongelmista, mikäli niitä löydetään.

Meitä putkistojen asiantuntijoita on tällä hetkellä kolme Etelä-Suomen alueella, mutta tarvittaessa matkustamme muuallekin päin maata. Esimerkiksi minulla on pitkä työkokemus myös sukitussaneeraajana, joten tunnen menetelmän ja siihen liittyvät haasteet hyvin.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, niin saadaan kiinteistösi tilanne viemäreiden osalta haltuun!

Kirjoittaja


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.