Kuinka selvitän salaojien tarpeellisuuden?

Toimivat salaojat ovat yksittäinen tärkein rakennuksen alapohjan kosteusteknisen toimivuuden varmistaja. Yleensä vanhemmissa rakennuksissa ei salaojia ole asennettu, jos maaperä on ollut hyvin vettä läpäisevää tai ne on jätetty epähuomiossa puutteellisesti asentamatta.

Nykytietämyksen ja rakennusmääräysten (rakennusmääräyskokoelma määräyskortti: C2) mukaan salaojat tulee aina asentaa, ellei rakentamisen yhteydessä ole erikseen tehdyn maaperätutkimuksen perusteella todettu maaperää hyvin vettä läpäiseväksi.

Salaojien ja perusmuurin vedeneristeen tarkoituksena on estää maakosteuden siirtyminen haitallisesti rakenteisiin. Maakosteutta on aina, mutta maalajin kapillaarikyvystä riippuen, kosteuden määrä vaihtelee merkittävästi. Yleisesti kapillaarisuus perustuu maaperän hienojakoisuuteen eli hieno hiekka nostaa vettä kapillaarisesti ylöspäin ja sitoo maakosteutta, kun taas karkea isorakeinen sora pitää perustuksen kuivempana.

Toimenpidesuositus

Kysy lisätietoja OmaInsinööriltä. Tilaamalla Kotikartoituksen saat rakennustekniikan ammattilaisen mielipiteen salaojien tarpeellisuudesta.