Tulipesän ja savuhormin nuohous ja huolto

Maassamme syttyy keskimäärin reilusti yli 6 000 rakennuspaloa vuosittain ja näistä n. 3 600 asunnoissa. Jopa yli 95 % kuolemaan johtavista tulipaloista tapahtuu elinympäristössä. Viime vuosina Suomessa on kuollut tulipaloissa 70-120 ihmistä vuosittain. Materiaaliset vahingot tulipaloissa ovat huomattavia. Palotorjuntaa parantamalla olisi voitu estää monet tulipaloista.

Suosittelemme tulipesän ja savuhormin nuohoamista vuosittain pätevän ammattilaisen toimesta

Virallisen määräajan voit varmistaa kunnan paloviranomaiselta. Kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisvastuu on lain mukaan kuitenkin yksiselitteisesti kiinteistön omistajalla. Hänen tulee huolehtia siitä, että hormien säännöllisestä nuohouksesta on huolehdittu viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Vakuutusyhtiöt edellyttävät säännöllistä nuohousta

Palovahingon sattuessa vakuutus ei välttämättä korvaakaan kaikkia vahinkoja, jos nuohous on laiminlyöty.