Raksystems ja PEAB laajaan yhteistyöhön rakentamisen laadun puolesta

Peab teki valtakunnallisen sopimuksen ulkopuolisen kosteudenhallintakoordinaattori- ja rakennustöiden valvojayrityksen kanssa tavoitteenaan kehittää edelleen rakentamisensa laatua laaja-alaisesti. Yhteistyösopimus Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kanssa solmittiin 31.5.2021.

Nyt solmittu sopimus pitää sisällään kaikki toiminnot tilaamisvaiheesta rakennuksen valmistumiseen asti. Kosteudenhallintakoordinaattori kiinnitetään hankkeeseen jo ennen suunnittelijoita. Ulkopuolisen kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. aikataulun realistisuuden arviointi, sekä laatu- ja kosteudenhallinnan riskien minimointi. Kosteudenhallinnan näkökulmasta suunnittelun ohjausvaihe onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Rakentamisvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää työmaaorganisaation kosteudenhallinnan tärkeimpiin osa-alueisiin juuri siinä hankkeessa. Kumppanuus-yritykseltä tulee mukaan tässä vaiheessa myös rakennustyön valvoja. Rakennustyön valvojan tehtävänä on valvoa mm. aikatauluja, teknisen toteutuksen laatua, työmaan turvallisuutta sekä dokumentointia. Hän raportoi projektin etenemisestä kuukausittain osakkeen ostajille asti. Luovutusvaiheessa rakennustyön valvoja tarkastaa asunnot Peabin työnjohtajien jälkeen ennen asukkaita virheettömän lopputuloksen takaamiseksi.

Kumppanuusyritys raportoi kaikista käynnissä olevista hankkeista Peabin johdolle. Näin voidaan oppia ja ennaltaehkäistä esiin tulleita epäkohtia seuraavissa hankkeissa.

Raportoinnin myötä kumpikin yritys näkee valtakunnallisesti kohteiden tilanteen. Siten jonkin asian korjaaminen yhdessä hankkeessa jalostuu kaikkien hankkeiden rakennuttamisen, rakentamisen, rakennustyön valvonnan ja kosteudenhallintakoordinoinnin kehittämiseen.

Vuotuinen investointi on merkittävä. Nyt solmittu valtakunnallinen kumppanuus antaa mahdollisuuden kummankin yrityksen laadun ja kosteudenhallinnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Peabin osaaminen rakentajana ja rakennuttajana yhdistyy Raksystemsin osaamiseen kosteudenhallintakoordinoinnin ja rakennustyön valvonnan kanssa.

 ”Tavoitteenamme on harmonisoida rakennuttamisen toiminta kaikissa yksiköissämme.  Saamme kumppanuusyritykseltämme laajan raportin kaikista käynnissä olevista hankkeistamme. Ulkopuolisen näkemyksen myötä pääsemme kehittämään toimintaamme. Haluamme oppia virheistämme ja saattaa hyvät ratkaisut kaikkien käyttöön”, kertoo Peab Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Eskola.

”Toimimme kunnon rakentamisen puolesta. Siksi tavoitteena on kumppanuus, joka nostaisi molempien osapuolten kosteudenhallinnan ja laadun laajasti käsitettynä, tuotteiden ja toiminnan näkökulmista, valtakunnan parhaalle tasolle”, kertoo Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto.

”Systemaattinen ja pitkäjänteinen avoin yhteistyö alan ammattitaitoisten toimijoiden kanssa on avain hyvään lopputulokseen. Yrityksemme tavoitteena on turvata kiinteistöjen ja ihmisten hyvinvointi. Kosteudenhallintakoordinaattori ja rakennustyön valvojat osaltansa auttavat rakennushakkeeseen ryhtyvää saavuttamaan parhaan mahdollisen rakentamisen laadun”, kertoo Raksystems Group CEO Marko Malmivaara.

Lisätietoja:

Marko Malmivaara, Group CEO, Raksystems
puh. +358 40 046 4934, marko.malmivaara@raksystems.fi

Juha Savolainen, liiketoimintajohtaja Project Services, Raksystems
puh. +358 50 452 5784, juha.savolainen@raksystems.fi

Juha-Pekka Eskola, toimitusjohtaja, Peab Kiinteistökehitys Oy
puh. +358 40 0381 953, juha-pekka.eskola@peab.fi

Mika Katajisto, toimitusjohtaja, Peab Oy
puh. +358 40 570 1025, mika.katajisto@peab.fi