As Oy Hiililaskuri auttaa taloyhtiöitä pienentämään hiilijalanjälkeään

Ympäristöministeriö on myöntänyt tänä vuonna Raksystemsin uudelle As Oy Hiililaskuri -hankkeelle 30 200 euroa. Hankkeen tarkoituksena on luoda työkalu, jonka avulla taloyhtiöt voivat selvittää oman hiilijalanjälkensä ja saada konkreettisia ehdotuksia sen pienentämiseksi. Hanke on osa Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön -ohjelmaa.

Dataa taloyhtiöille asumisen ympäristövaikutuksista

Hankkeessa on aluksi tarkoitus luoda Excel-pohjainen laskuri ja laskea taloyhtiön hiilijalanjälki asiantuntijatyönä. Laskurin tarkoituksena on lähtötietojen perusteella muodostaa luku taloyhtiön käytönaikaisesta hiilijalanjäljestä vuositasolla, mistä se pääasiassa muodostuu ja mikä sen parannuspotentiaali on, eli kuinka päästöjä saadaan vähennettyä. Tavoitteena on lopulta saada laskennasta pitkälle automatisoitua ja selainpohjaista.

Hiililaskurin laskentatapa tulee perustumaan muun muassa laskentaa ohjaaviin standardeihin, kattavaan päästödataan ja kasvihuonekaasuprotokollaan. Laskenta kattaa energian- ja vedenkulutuksen, jätehuollon, kiinteistöhuollon sekä korjaukset ja hallinnon siltä osin, mikä on taloyhtiön vastuulla.

Lisääntynyt tieto auttaa taloyhtiön kunnossapidossa

Taloyhtiöistä ei yleensä löydy tietotaitoa hiilijalanjälkilaskentaan liittyen, minkä takia Hiililaskuri vastaa myös taloyhtiöiden asiantuntijatarpeeseen. Laskurin avulla saadaan tieto nykytilasta, potentiaalisesta tasosta ja konkreettisista parannusehdotuksista sekä keskimääräinen vertailu muihin samantyyppisiin kohteisiin.

Kun taloyhtiö tietää päästölähteensä ja kuinka vaikuttaa päästöihin pienentävästi, on mahdollisuus ottaa ympäristönäkökulmat yhä laajemmin mukaan päätöksentekoon. Hiililaskurin myötä taloyhtiöt voivat alkaa edellyttää vähäpäästöistä ja vastuullista toimintatapaa myös  tarvitsemiltaan huolto- ja kunnossapitopalvelujen tarjoajilta.

”Hiililaskuri on tarkoitus ottaa osaksi Raksystemsin kuntoarviota ja energiansäästökartoitusta, jolloin esitettävät parannustoimet tukevat suoraan PTS:n mukaisia korjaustarpeita ja suositeltavia energiaremontteja. Tämä tekeekin Raksystemsin kuntoarviosta ja energiansäästökartoituksesta markkinoiden edistyksellisimmät palvelut tuottaen eniten lisäarvoa asiakkaille”, kertoo Simo Skogberg, Raksystemsin Green Building Services -divisioonan energiapalveluiden tiimipäällikkö.

Asukkaille oppeja hiilijalanjäljen pienentämiseen

Hiililaskurin avulla taloyhtiöt voivat lisätä tietoa asumisen ilmastovaikutuksista asukkaillensa. Kerrostaloasukkaalla ei tyypillisesti ole tietoa eikä vaikutusmahdollisuutta kotinsa lämmityksen ja ylläpidon aiheuttamiin päästöihin. Laskurista saatavalla tiedolla saadaan levitettyä tietoa vähähiilisyydestä ja hiilijalanjäljen muodostumisesta konkreettisten lukujen avulla. Näin myös taloyhtiöiden asukkaat ymmärtävät paremmin asumisestaan koituvaa ympäristövaikutusta ja voivat sen myötä pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeään.

Hankkeeseen liittyvä tiedonkeruu ja laskenta on osa Raksystemsin Green Building Services -divisioonan asiantuntijan Jonna Tappolan diplomityötä.

”Hiilijalanjäljen määrittäminen epäsuorien päästöjen osalta on toistaiseksi haastavaa, sillä nykyiset päästökertoimet perustuvat osittain käytettyyn rahamäärään todellisen tuotetun päästön sijaan. Tätä lähdemme selvittämään ja tavoitteena on saada tarvittavat päästökertoimet muodostettua.

Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä, joiden vaikutus asumisen käyttövaiheen päästöihin on merkittävä. On upeaa olla mukana tässä hankkeessa edistämässä taloyhtiöiden aktivoimista päästövähennystalkoisiin!”, kertoo Tappola.