BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti antaa avaimet vastuulliseen asuinkiinteistöjen ylläpitoon

Olemassa olevien asuntojen sertifiointiprojektit ovat kasvattaneet tunnettuuttaan ja suosiotaan viime vuosien aikana Suomessa. Raksystemsin Green Building Services -divisioonassakin on tullut viime aikoina useita asuntojen sertifiointien konsultointeja maaliin kysynnän jatkuvasti kasvaessa. Eritysesti yksi suosittu sertifiointityönkalu on ollut BREEAM In-Use.

Syyt kiinnostuksen ja suosion takana

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) In-Use -sertifiointi toimii työkaluna kiinteistön ylläpidon jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen. Iso-Britanniasta lähtöisin oleva luokitusjärjestelmä arvioi kiinteistön vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tiukkojen kriteerien avulla ja toimii samalla kolmannen osapuolen varmentamana laatuleimana.

BREEAM Residential In-Use -sertifiointityökalu on otettu hyvin vastaan sen julkaisemisen jälkeen vuonna 2020. Sertifiointijärjestelmä on poikkeuksellinen ja siitä on tullut suosittu, koska se on toistaiseksi ainoa työkalu, joka soveltuu olemassa olevien asuntojen sertifiointiin. Sertifiointijärjestelmän suosion takana on myös joustavuus, sillä uudisrakennushankekin voidaan sertifioida valmistumisen jälkeen BREEAM In-Use järjestelmällä, kun ohjausta on tehty jo rakennushankkeen aikana.

”BREEAM In-Use -ympäristöluokituksen kysyntä on noussut voimakkaasti viime vuosien aikana. Työkalulle olemassa olevien asuntojen sertifioimiseksi oli selkeästi kysyntää ja BREEAM In-Use Residential on vastannut hyvin tähän tarpeeseen. Meille on kertynyt laajaa kokemusta asuinkiinteistöjen sertifioinneista ja olemme vastanneet suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä asuinkohteiden sertifioinneista”, kertoo Konsta Tuokko, Green Building Services -divisioonan johtava asiantuntija.

Sertifiointi auttaa todentamaan kiinteistön vastuullisuuden nykytilan, ohjaa kohteen kehittämisessä ja tuo usein myös kustannussäästöjä energian- ja vedenkulutuksen osalta. Näiden lisäksi sertifioinnissa kiinnitetään huomiota terveyteen ja hyvinvointiin, materiaalien ja jätteiden käsittelyyn sekä luonnon monimuotoisuuteen. BREEAM-luokituksessa kiinteistöt jaetaan viiteen eri kategoriaan saatujen sertifiointipisteiden mukaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

Useita onnistuneita sertifiointiprojekteja takana

Raksystemsin GBS-divisioonalla on kiireinen vuosi takanaan, kun useita haettuja asuntojen sertifiointeja on hyväksytty viime aikoina. Suomessa tehdyistä yli 110:stä BREEAM Residential In-Use sertifioinnista Raksystemsin GBS-divisioona on tehnyt yli 80.