Diplomityö: Monitavoiteoptimointi auttaa kiinteistöjä saavuttamaan pienemmän hiilijalanjäljen ja matalammat kustannukset

Raksystems Green Building Services -divisioonan nuorempi konsultti Mikael Nyländen teki diplomityönsä hiilijalanjäljen ja kustannuksien monitavoiteoptimoinnista, jonka tarkoituksena on löytää kiinteistöille parhaat ratkaisut sekä kustannuksien että hiilijalanjäljen pienentämiseen. Aihe tullaan jatkokehittelemään Raksystemsin palveluksi asti.

Monitavoiteoptimointi auttaa löytämään asiakkaalle parhaat ratkaisut

Monitavoiteoptimoinnissa optimoidaan samaan aikaan eri tekijöitä, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. Kun rakennuksissa halutaan panostaa pienempään hiilijalanjälkeen, esimerkiksi vähäpäästöisten materiaalien avulla, maksavat ne enemmän ja koko hankkeen investointi- ja elinkaarikustannukset nousevat.

Kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi voidaan hyödyntää monitavoiteoptimointia, jonka avulla on mahdollista löytää sellaiset ratkaisut, joiden hiilijalanjälki ja kustannukset ovat mahdollisimman matalat. Monitavoiteoptimointi antaa joukon erilaisia optimeja ratkaisuvaihtoehtoja, joista kiinteistölle voidaan valita paras mahdollinen asiakkaan antamien kriteerien avulla tai Raksystems GBS:n asiantuntijoiden suosituksien avulla.

Opiskelun ja työn yhdistäminen

Mikael opiskelee Aalto-yliopistossa energiatekniikkaa ja valmistuu vuoden 2022 keväällä diplomi-insinööriksi. Mikael aloitti työskentelynsä opintojen ohessa osa-aikaisena jo vuonna 2018, jolloin Green Building Partners oli vielä oma yrityksensä. Green Building Partners ostettiin osaksi Raksystemsiä vuonna 2020. Mikael teki kandidaatintyönsä myös GBP:lle, jossa hän vertaili kahta eri LEED-ympäristösertifiointijärjestelmän versiota.

Mikaelin ohjaajana toimi Raksystems GBS:n energiapalveluiden tiimipäällikkö Simo Skogberg. Mikael teki töitä Raksystems GBS:lle noin puolet työajasta ja toisen puolen diplomityötään. Töitä hän on tehnyt opintojen ohessa pääasiassa käyttövaiheen ympäristösertifiointien ja energialaskennan parissa.

”Opiskelu ja työnteko sujuivat hyvin tasapainossa. Molempiin suuntiin on voinut joustaa tarvittaessa ja olen saanut paljon kannustusta ja tsemppaamista työkavereiltani”, kertoo Mikael.

HiiOp:sta palvelu Raksystemsille

Diplomityössä käytettiin esimerkkinä opetusrakennusta, mutta palvelu sopii muillekin isoille kiinteistöille, uudisrakennuksille ja peruskorjauksille. Aiemmin monitavoiteoptimointia on tehty pääasiassa kustannuksien ja energiaratkaisujen vertailua varten, jolloin aiheutuvia päästöjä ja hiilijalanjälkeä ei ole saatu otettua kokonaisuudessaan huomioon, esimerkiksi rakennusmateriaalien tuottamisesta syntyvien päästöjen osalta.

Diplomityön aiheen pohjalta kustannuksien ja hiilijalanjäljen monitavoiteoptimoinnin, eli HiiOp:n palvelukehitys on jo hyvällä mallilla ja pilottiprojektien toivotaan alkavan jo tämän vuoden puolella.

”Malli soveltuu hyvin käytettäväksi rakennushankkeen alkuvaiheessa tehtävään selvitykseen, jonka yhteydessä voidaan määrittää suuntaviivoja parhaille ratkaisuille, minkä avulla päästään kohti ympäristöystävällisiä ja kustannusoptimeja ratkaisuja”, tiivistää Mikael.