Kiinteistöportfolion kunnon tutkimiseen vaaditaan vuosien kokemus ja monipuolinen osaaminen

Isojen kiinteistöjen ja niiden kokonaisuuksien eli kiinteistöportfolioiden myynnin ja vuokraamisen yhteydessä on tavallista, että ostaja haluaa määrittää kiinteistöjen teknisen arvon ennen kauppaa, jotta he pystyvät tunnistamaan mahdolliset nykyiset ja tulevat korjaustarpeet eli tulevan korjausvelan.

Korjausvelan määrittäminen etukäteen on tärkeää, jotta kaupan osapuolien on mahdollista arvioida kauppasumman relevanttius. Lisäksi tarkastuksessa voidaan keskittyä esim. mahdollisten haitta-aineiden, kuten asbestin olemassaolon tutkimiseen niin rakennuksissa kuin maaperässäkin lainsäädäntö huomioiden.

Kokonaisuus on kuitenkin pääsääntöisesti aina niin moniulotteinen, pitkä ja haastava prosessi, joka vaatii vuosien monipuolista insinöörikokemusta sekä usean henkilön tiimin. Tiimin jäsenten tulee pärjätä kansainvälisessäkin ympäristössä, sillä usein osapuolet tulevat Suomen ulkopuolelta.

TDD-tarkastukset ovat räätälöitävissä

Technical sekä Environmental Due Diligence (TDD, EDD) ovat tunnettuja termejä palveluista, jotka ovat käytössä isojen kiinteistöjen teknisten sekä ympäristötekijöihin liittyvien riskien kartoittamisessa. TDD-tarkastus antaa ostajalle selkeän tiedon tutkittavan kohteen kunnosta, sillä siihen sisältyy kiinteistöjen rakenneselvitysten lisäksi myös sen korjaushistorian kokoamista, taloteknisten eli LVISA-järjestelmien arvioimista sekä asiakirjojen tutkimista. Tutustumme palvelussamme myös alueiden kaavoitustilanteeseen ja tuomme esiin kiinteistökokonaisuuden käyttöön ja kehittämiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Tarkastukset suoritetaan aina erikseen sovittavassa laajuudessa.

Usein osapuolia kiinnostaa myös viranomaistarkastukset, kuten hissi- ja palotarkastukset, palo-osastointi sekä ylipäätään kiinteistön turvallisuustekijät.

TDD-tarkastuksesta laaditaan tilaajalle raportti, joka pohjautuu tehtyihin perusselvityksiin ja kiinteistötarkastuksiin. Siinä tuodaan esille kiinteistön nykytilanne, rakennus- ja LVIS-tekniikka, korjaustarpeet ja niiden kustannukset sekä esitykset mahdollisista lisätutkimustarpeista.

Vuosien kokemus valttia

Kun kyseessä on isot rahat ja laaja kokonaisuus ei asiantuntijoiden kokemuksesta ole kuin hyötyä. Meillä Raksystemsillä on tehty isojen kiinteistöjen kuntotutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien ja kuluttajakotien tarkastuksia jo lähes 30 vuotta. Kokemusta on kertynyt kymmenien tuhansien isojen kiinteistöjen kunnon arvioimisesta ja muutamien tuhansien TDD-tarkastusten laatimisesta. Viimeisen puolen vuoden aikana TDD ja EDD tutkimuksia on tehty jopa 100 kiinteistöön kahdellekymmenelle kansainväliselle asiakkaalle.

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan ammattitaitoamme aina sisäilmaongelmien ratkaisemisesta rakenteiden kunnon tutkimiseen sekä tarvittaessa korjaus- ja uusisuunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan. Yrityksemme vajaan 200 henkilökunnan avulla venymme myös nopeisiin toimeksiantoihin.