Korkea radonpitoisuus aiheuttaa riskin asukkaiden terveydelle myös taloyhtiöissä

Monet ovat saattaneet kuulla radonista ja sen vaaroista erityisesti keuhkosyöpäriskin takia. Radon saattaa vaikuttaa huomaamatta myös sinun turvalliseen ja terveelliseen asumiseen taloyhtiössäsi.

Mitä on radon?

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka kulkeutuu maaperästä suomalaisten asuntoihin. Radonia ei voi mitenkään itse havaita sisäilmassa, minkä takia sen pitoisuuksien mittaaminen on erittäin tärkeää. Radonmittaus on ainoa tapa selvittää, löytyykö taloyhtiöstä raja-arvoja ylittävää määrää radonia.

Säteilylain (859/2018) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 300 Bq/m3. Taloyhtiöt, joiden rakennuslupa on myönnetty 1.4.2004 tai sen jälkeen tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3.

Maailman terveysjärjestö, WHO (World Health Organization) sen sijaan ohjeistaa asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvoksi 100Bq/m3.

Miksi kodin radonpitoisuus kannattaa mitata?

Sisäilman korkea radonpitoisuus kasvattaa keuhkosyöpäriskiä merkittävästi. Radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään sairastuu vuosittain Suomessa arviolta 150-270 ihmistä. Se on enemmän kuin mitä suomalaisia on menehtynyt viime vuosina liikeonnettomuuksissa vuositasolla.

Radonille altistuminen ei aiheuta minkäänlaisia välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää. Tämän takia kaikkien riskialueilla sijaitsevien taloyhtiöiden on äärimmäisen tärkeää mitata rakennuksen ja asuntojen radonpitoisuudet, koska ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita.

Enimmäisarvon 300 Bq/m3 ylittäviä taloyhtiöitä on kaikkialla Suomessa, mutta korkeimmat radonpitoisuudet ja vakavimmat radonriskialueet sijaitsevat tyypillisesti Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Radonmittaus on järkevä suorittaa myös muualla Suomessa, etenkin jos rakennus sijaitsee harjualueella, tai hiekka- tai soramaalla.

Miten radonmittaus suoritetaan?

Virallisen radonmittauksen voi suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla. Mittaus kestää vähintään kahden kuukauden ajan, mielellään kolmen, ja mittaus täytyy suorittaa aikavälillä 1.9.–31.5.

Sisäilman radonpitoisuus on haitaksi asukkaiden terveydelle myös taloyhtiössä. Kuvassa radonmittauspurkki kodin hyllyllä
Radonmittauspurkki on tulitikkurasian kokoinen. Radonmittaus ei vaikuta normaaliin asumiseen.

Kauttamme tilatut radonmittarit analysoidaan Ruotsissa sijaitsevassa, Euroopan johtavassa ISO 17025 akkreditoidussa Radonova-tutkimuslaboratoriossa erittäin tarkoin tutkimusmenetelmin, joka takaa luotettavan mittaustuloksen. Mittaus suositellaan tekemään taloyhtiöön aina viiden vuoden välein.

Radonmittaus on helpointa tilata taloyhtiöösi asiantuntijapalveluna, esimerkiksi Taloyhtiön Kuntoarvion yhteydessä.  Tällöin STUK-koulutetut asiantuntijamme hoitavat mittauspurkkien oikeaoppisen asentamisen ja haun mittausajan päätyttyä.

Asiantuntijat myös avaavat taloyhtiön jäsenille ja isännöitsijälle saadut tulokset ja suositellut toimenpiteet, esimerkiksi radonkorjaukseen liittyen. Radonkorjausta suositellaan aina, jos radonpitoisuuksien on havaittu ylittävän raja-arvon.

Meiltä löydät Suomen laajimmat palvelut ja asiantuntijajoukon radoniin liittyen. Tutustu radonmittaus- ja korjauspalveluihimme täällä!