Kosteudenhallinta pientalon rakentamisessa

Pientalon elinkaari alkaa jo sen rakennusvaiheessa. Yksi tärkeimmistä rakennusprojektissa huomioitavista asioista on kosteudenhallinta. Kosteudenhallinnan avulla ehkäistään kosteuden aiheuttamien ongelmien syntymistä sekä rakennusvaiheessa että tulevaisuudessa. Myös rakennuksen sisäilma pysyy terveellisenä ja turvallisena, kun rakennuksen kosteudenhallinnasta on huolehdittu. Laadukkaalla sisäilmalla varmistetaan myös asukkaiden terveys ja turvallisuus. Kosteudenhallinta tulee muistaa ottaa huomioon koko rakennuksen elinkaaren ajan aina rakennusvaiheesta purkuun asti.

Rakennusprojekti alkaa suunnittelulla

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – sanonta pätee myös kosteudenhallintaan. Hyvien suunnitelmien avulla rakennusprojekti etenee sujuvammin, mutta myös kustannukset pysyvät maltillisina.

Suunnitelmissa tulee määrittää mahdollisimman laajasti millaisia vaatimuksia kosteus asettaa projektille missäkin projektin vaiheessa. Hyvään suunnitelmaan on kirjattu ainakin rakenneratkaisut, rakennusmateriaalit, salaojituksen suunnitelma, rakenteiden tuulettumisajat ja realistinen aikataulu. Jokainen rakennus on erilainen, joten jokaiselle rakennukselle tulee tehdä yksilöllinen suunnitelma. Yksilöllisen suunnitelman avulla rakennukselle saadaan valittua käyttötarkoituksiltaan ja ominaisuuksiltaan parhaiten paikallisiin sääolosuhteisiin sopivat ratkaisut.

Ympäristöministeriö on laatinut kosteudenhallinnasta asetuksen, jota on noudatettava rakennusprojekteissa. 1.1.2018 voimaan tullut Kosteudenhallinta-asetus (782/2017) vaatii, että ennen rakennusvaiheen aloittamista rakennukselle on tehty kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. Pientalon rakennusprojektissa kosteudenhallintaselvityksen teosta vastaa yleensä pääsuunnittelija ja kosteudenhallintasuunnitelman teosta vastaava työnjohtaja.

Kuivumis- ja työmaaolosuhteilla on suuri merkitys projektissa

Rakennusvaiheessa työmaalla esiintyy kosteutta eri muodoissa, oli sitten kyse kesäsateista tai talven lumikuormista. On erinomaisen tärkeää muistaa suojata rakennusmateriaalit kosteudelta jo rakennusvaiheessa. Kostuneita rakennusmateriaaleja ei saa käyttää rakentamisessa, sillä silloin kosteus jää rakenteiden sisälle aiheuttaen mittavia ongelmia rakennukselle ja myöhemmin mahdollisesti terveyshaittoja asukkaille.

Työmaaolosuhteiden lisäksi rakennusvaiheessa tulee huomioida riittävät kuivumisolosuhteet. Oikeilla kuivumisolosuhteilla varmistetaan, että rakenteet kuivuvat tavoitekosteustilaan niin, että kosteusvaurioita ei pääse syntymään ja talo pysyy terveenä. Jokaisella rakenneosalla on erilainen kuivattamistarve, joten ne tulee eritellä tarkasti suunnitelmissa. Osa rakennusmateriaaleista sisältää myös itsessään kosteutta. Esimerkiksi betoni muodostaa kuivuessaan kosteutta sisäilmaan, joka pitää huomioida kuivattamisessa ja etenkin kuivatukselle varatussa ajassa.

Kosteusmittauksien avulla varmistetaan, että rakenteiden suhteellinen kosteus on riittävän alhainen. Kosteusmittauksia tulee tehdä rakennusprojektissa sekä rakennusaikana että valmistumisen jälkeen. Kosteuslukemat tulee kirjata kosteusmittauspöytäkirjaan osana kosteushallintasuunnitelmaa. Kosteusmittaukset tulee teettää aina alaan erikoistuneella ammattilaisella laadun varmistamiseksi.

4 vinkkiä kosteudenhallinnan varmistamiseen rakennusprojektissa

Ikioman talon rakentaminen on monen unelma, joka toteutetaan joskus nopeallakin aikataululla. Kosteudenhallinnan osalta ei kannata kuitenkaan kiirehtiä. Kun kosteudenhallinta on varmistettu, kodissa saadaan asua terveellisesti ja turvallisesti ilman kosteuden aiheuttamia ongelmia.

Kokosimme vinkit, joiden avulla pidät talon kosteudenhallinnan kurissa koko rakennusprojektin ajan:

  1. Huomioi Ympäristöministeriön kosteushallinta-asetus. Asetuksen mukaan ennen rakennusvaihetta rakennukselle tulee olla tehtynä kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma.
  2. Suojaa rakennusmateriaalit kosteudelta. Kostuneet materiaalit tuovat kosteuden rakenteiden sisälle, joka aiheuttaa kosteusongelmia.
  3. Varmista riittävät kuivumisolosuhteet. Jokainen rakennusosa ja -materiaali vaatii eri kuivumisajan.
  4. Teetä kosteusmittauksia ammattilaisella. Mittauksien avulla varmistetaan, että rakenteiden suhteellinen kosteus pysyy tarpeeksi alhaisena.
Pientalon elinkaari