Lämmitystapojen vertailu nyt osana Raksystemsin kuntoarviota

Raksystemsin taloyhtiöille ja isoille kiinteistöille laatimaan kuntoarvioon saa nykyisin Lämmitystapa-lisäosan. Kyseessä on lisäpalveluna tuotettava vertailu vaihtoehtoisista lämmitystavoista, niiden kustannuksista ja vaikutuksista esimerkiksi hoitovastikkeeseen. 

”Lämmitystapalaskenta ja aurinkolaskenta osana kuntoarviota on ainutlaatuinen palvelu. Puolueettomien laskelmien tuominen osaksi kuntoarviota on meille yrityksenä yksi tapa tarjota tietoa ja vaihtoehtoja kiinteistötasolla keskellä tämänhetkistä energiaepävarmuutta”, Inspections & Surveys B2B -liiketoimintaa johtava Jari Marttinen sanoo.

Lämmitystavan muutos on tyypillisesti kiinteistölle merkittäviä säästöjä tuova ratkaisu. Kuntoarvioon lisäpalveluna tuotavat laskelmat avaavat konkreettisesti lämmityksen osuutta kiinteistön hoitokustannuksissa mutta myös hiilidioksidipäästöissä.

”Haluamme yleisesti kannustaa kestävään asumiseen ja olla osaltamme vähentämässä kiinteistöjen ympäristövaikutuksia. Uusiutuvan energian hyödyntäminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, ja laskelmat tuovat selkeän tulokulman aiheeseen. Olen todella iloinen, että voimme tarjota tällaisen lisäpalvelun asiakkaillemme”, Marttinen toteaa.

Lämmitystapa-lisäosa veloituksetta alkuvuoden 2023 kuntoarviotilauksiin

Lämmitystapa-lisäosa koostuu kahdesta laajasta laskennasta: lämmitystapa- ja aurinkolaskennasta.

Lämmitystapalaskenta vertaa kiinteistön nykylämmityksen kulutusta, kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä vaihtoehtoisten lämmitystapojen vastaaviin lukuihin. Lisäksi siitä käy ilmi muun muassa mahdollisten investointien takaisinmaksuaika ja laskenta taloyhtiölainasta korkoineen.

Aurinkolaskenta puolestaan sisältään muun muassa arvion kiinteistön katolle mahtuvan aurinkosähköjärjestelmän koosta, sen tuottaman sähkön määrästä ja arvosta sekä sen päästövaikutuksista ja investoinnin kustannuksista.

Apex Heat toimittaa Raksystemsille lämmitystapalaskelmat. Vertailua kuvaava infograafi
Esimerkki lämmitystapalaskennan datasta. Kyseissä taulukossa vertailukohtana on maalämpöpumppu.

Lämmitystapa-lisäosa on lanseerattu osaksi Raksystemsin kuntoarviota syyskuussa 2022. Palvelun tuottaa Raksystemsille suomalainen Apex Heat Oy.

Lisäosan saa uusiin 31.3.2023 mennessä tehtyihin Kuntoarvio RS15 -tilauksiin veloituksetta kaupan päälle.

”Tämä on meiltä kädenojennus esimerkiksi taloyhtiöille, joita – kuten koko rakennus- ja kiinteistöalaa – on viime vuosina koetellut koronapandemia, rakennustarvikkeiden hinnan nousu ja nyt energiakriisi. Laskelmien pohjalta on helppo käydä suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä”, Marttinen sanoo.

Kuntoarvioissa on nyt päivitystarvetta poikkeuksellisten vuosien vuoksi

Kuntoarvio suositellaan perinteisesti tehtäväksi viiden vuoden välein. Kuntoarvion pohjalta laaditaan 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) -ehdotus. PTS-ehdotus kertoo korjausten ajoittumisesta ja kustannustasosta ja toimii pohjana taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykselle.

Viimeiset kolme vuotta ovat kuitenkin olleet niin poikkeuksellisia, että muutaman vuoden takaiset arviot remonttikustannuksista eivät enää pidä paikkaansa.  Tästäkin syystä kuntoarviota voi olla tarpeen päivittää nyt tavallista nopeammin.

”Suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta ei kannata tinkiä näinä aikoina. Energia-avustuksia on tarjolla, joten tässä tilanteessa kiinteistöön voikin olla kannattavaa tehdä vaikkapa lämmitystavan muutos, jota ei vielä kaksi vuotta sitten osattu edes harkita”, Marttinen sanoo.