Millainen on Raksystemsin hiilikädenjälki?

Hiilijalanjälki taitaa olla jo suurimmalle osalle hyvin tuttu käsite ja esimerkiksi kiinteistöjen hiilijalanjäljen laskenta alkaa olla koko ajan yleisempää ja kysytympää, jotta kiinteistö- ja rakennusalan ilmastovaikutuksista ollaan paremmin kartalla. Hiilikädenjäljen ymmärtäminen ja sen suuruuden selvittäminen on kuitenkin yhä haastavaa. Mistä esimerkiksi meidän hiilikädenjälkemme muodostuu ja miten sen suuruutta on lähdetty selvittämään?

Asiakkaidemme hiilijalanjäljen pieneneminen ratkaisee

Hiilikädenjälkemme on riippuvainen asiakkaistamme. Kun asiakkaamme pystyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään meidän palveluidemme avulla, niin hiilikädenjälkemme kasvaa saman verran. Useihin palveluihimme sisältyy esimerkiksi kiinteistöihin liittyviä parannusehdotuksia, jotka toteutuessaan pienentävät kiinteistön hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi energiansäästön kautta.

Hiilikädenjälkemme on siis riippuvainen tarjoamistamme palveluista ja niiden aiheuttamasta ympäristöhyödystä kiinteistöille. Yksi vastuullisuustavoitteistamme onkin kasvattaa rakennetun ympäristön hyvinvointia palvelemalla vuosittain 10 prosenttia isommalla volyymillä, jonka avulla myös hiilikädenjälkemme kasvaa.

Energiansäästö ja energiatehokkuus on merkittävä osa hiilikädenjälkeä

Hiilikädenjälkemme muodostumisesta hyvänä esimerkkinä toimii energiapalveluistamme saama data. Kaikkien tekemiemme energiatodistusten yhteydessä kirjataan aina suositeltavat energiakorjaukset. Korjausehdotusten potentiaali on ollut säästää 51 250 250 kgCO2 sekä 38 159 308 € vuodessa. Mikäli nämä kaikki suositellut energiakorjaukset olisi toteutettu, olisivat asiakkaamme säästäneet energiakustannuksiaan ja hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 20 %. Tämä potentiaalinen hiilidioksidisäästö näkyy suoraan hiilikädenjäljessämme. Tavoitteenamme onkin kasvattaa hiilikädenjälkeämme 15 % vuodessa.

Hiilikädenjälkemme on kuitenkin myös paljon muuta. Hiilikädenjälki on löydettävissä aina niistä ratkaisuista, joissa löydetään ympäristövaikutuksiin liittyviä parannusehdotuksia ns. normaaliin- tai nykytasoon. Näiden kahden ratkaisun välinen erotus on hiilikädenjälkemme, jos esimerkiksi vertaillaan taloyhtiön päästöjä ennen ja taloyhtiön päästöjä nyt. Nämä ympäristövaikutuksiin sidonnaiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi vedensäästöön, vähäpäästöisiin materiaaleihin tai vanhan säästämiseen.

Hiilikädenjälki kasvaa innovaatioiden avulla

Hiilikädenjäljen kasvattamisen voi nähdä myös selkeänä kilpailuetuna ja kasvupotentiaalina erilaisten innovaatioiden avulla. Viime vuonna perustettu Raksystems Climate Solutions Oy ja sen Geolo-palvelukokonaisuus pienentää merkittävästi rakennustyömaan rakennusaikaisia hiilidioksidipäästöjä maalämpöä hyödyntäen. Uuden innovaation käyttö rakennushankkeessa aiheuttaa Raksystemsille ison positiivisen kädenjäljen, kun maalämpöratkaisulla saadaan selkeää hiilidioksidipäästösäästöä muuhun ratkaisuun verrattuna.

Hiilikädenjälkeä on vielä kokonaisuudessaan vaikea mitata, mutta teemme koko ajan töitä sen eteen, jotta saamme tarkempia lukuja ja enemmän tietoa omasta hiilikädenjäljestämme sekä pystymme kasvattamaan sitä tasaisesti. Työ tulee vaatimaan paljon laskentaa ja kehitystyötä, mutta otamme haasteen vastaan!