Mitä avustuksia taloyhtiön korjaushankkeisiin myönnetään vuonna 2021?

Taloyhtiön remontointi on kannattavaa, mutta siihen uppoaa usein iso summa rahaa. Onneksi valtio ja kaupungit tukevat taloyhtiöitä monissa kiinteistön korjaukseen ja asuinolojen parantamiseen liittyvissä hankkeissa. Tukea myönnetään esimerkiksi kiinteistön sisäilman ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä hissien ja sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Kokosimme taloyhtiölle myönnettävien seitsemän avustuksen tärkeimmät tiedot.

Energia- ja sisäilma-avustus

Asunto-osakeyhtiöiden energia- ja sisäilmaremontteihin alettiin myöntää tukea vuonna 2020. Avustuksien takana on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA, joka myöntää suurimman osan avustuksista. Uusien tukien tarkoituksena on ylläpitää rakennuskannan laatua ja edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa.

Energia-avustus myönnetään kiinteistön energiatehokkuutta parantavien remonttien suunnittelu- ja korjauskustannuksiin. Taloyhtiö voi saada tukea enintään 50 % korjaustyön kustannuksista. Avustuksen enimmäissumma on 6000 € asuntoa kohden. Avustusta hakiessa tulee esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoituksella varustettu suunnitelma ja kustannusarvio kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteistä. Kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen tulee osoittaa E-lukulaskelmilla.

Sisäilma-avustusta saadaan kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen kuntotutkimuksien ja/tai perusparannusten suunnittelun kustannuksiin. Korjauskustannukset eivät kuulu avustuksen piiriin. Avustuksen määrä on enintään puolet toteutuneista suunnittelukustannuksista. Perusparannuksen suunnitteluun haettavaan avustushakemukseen tulee liittää kuntotutkimusraportti, jossa sisäilmaongelma tai kosteus- tai mikrobivaurio on todettu. Sekä kuntotutkimuksen tekijän että perusparannuksen suunnittelijan pätevyys tulee myös todistaa avustusta hakiessa.

Energiansäästökartoituksella saat ammattilaisen avun hakuprosessiin sisältäen E-luku- ja -todistuslaskelmat. Kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksen avulla pätevät sisäilma-asiantuntijat selvittävät taloyhtiön sisäilmaongelman.

Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

Monissa taloyhtiöissä suunnitellaan nyt sähköautojen latauspisteiden toteuttamista. ARA myöntää latauspaikkojen toteuttamiseen avustusta. Vuoden 2021 latausinfran rakentamisen avustukseen on budjetoitu 5,5 miljoonaa euroa.

Avustusta voi hakea sähköjärjestelmän muutostöihin, jotka mahdollistavat taloyhtiön sähköautojen latausvalmiuden. Yhtiön tulee rakentaa latauspaikka vähintään viidelle autolle. Avustusta voi saada enintään 35 % toteutuneiden kustannusten summasta ja sen yläraja on 90 000 €.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksen avulla saadaan hyvät lähtötiedot sähköverkon suunnitteluun. Kartoituksessa selvitetään mm. kuinka monta latauspaikkaa kiinteistöön on mahdollista asentaa nykyisellä sähköjärjestelmällä tai pienillä parkkialueen sähköjärjestelmän muutoksilla.

Suojeltujen ja merkittävien kohteiden avustukset

Vanhoille kerrostaloille myönnetään toisinaan tukea Museoviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY-keskuksen toimesta. Museovirasto myöntää rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusta ja ELY-keskus rakennusperinnön avustusta.

Avustuksia voidaan hakea korjaustoimenpiteisiin, joiden avulla edistetään rakennuksen tai alueen säilymistä. Tuen piiriin kuuluvat kiinteistöt ovat yleensä suojeltuja tai muuten merkittäviä rakennuksia. Ne voivat myös kuulua arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Entistämisavustusta voidaan saada enintään 40 % korjauskustannuksista 8000 euroon asti. Mikäli summa ylittyy, sen kustannuksista korvataan 25 %. Avustusta voidaan myöntää 35 000 euroon asti. Rakennusperinnön avustuksen määrä harkitaan aina tapauksittain, mutta sitä voidaan myöntää maksimissaan 50 % toimenpiteiden kokonaiskustannuksista. Kummankin avustuksen hakuaika päättyy loka-marraskuussa.

Kokenut projektipäällikkö osaa kertoa kuuluuko taloyhtiö avustusten piiriin.

Hissi- ja esteettömyysavustus

ARA tukee taloyhtiöitä myös liikkumisesteen poistamisessa. Esteettömyysavustuksen tarkoituksena on mahdollistaa liikuntarajoitteisten esteetön kulku rakennukseen ja sen tiloihin. Avustusta saa esimerkiksi ulko-ovien leventämiseen ja kaiteiden rakentamisen. Enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista voidaan taata avustuksella.

Hissiavustus voidaan myöntää taloyhtiölle, jossa ei ole ennestään hissiä. Tuen määrä voi olla maksimissaan 45 % hissin tai hissien rakentamisen kustannuksista. Myös moni kunta myöntää tukea hissin jälkiasennukseen.

Korjaussuunnittelun ammattilaiset auttavat hissien jälkiasennuksissa niin arkkitehti-, rakenne- kuin LVIS-suunnittelunkin osalta.