Miten hyvällä korjaussuunnittelulla voidaan vaikuttaa taloyhtiön energiatehokkuuteen?

Jos taloyhtiölläsi on korjaushanke edessä, kannattaa katse suunnata myös vahvasti energiatehokkuuden parantamiseen. Korjaussuunnitteluun osallistuu usein kattava joukko erilaisia asiantuntijoita ja suunnittelijoita, jotka varmistavat projektipäällikön johdolla mahdollisimman energiatehokkaiden ratkaisujen valinnan.

Korjaushankkeen alussa täytyy selvittää nykytilanne

Oli kyseessä suuri tai pieni korjaushanke, niin hanke lähtee aina taloyhtiön kuntoarviosta ja kuntotutkimuksista, jotta taloyhtiön sen hetkinen rakenteiden ja järjestelmien kunto saadaan kartoitettua tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Energiatodistuksesta saatavia tietoja voidaan käyttää myös hyvänä pohjatietona kiinteistöjen korjaussuunnitelmille. Lue vinkit taloyhtiön korjaushankkeen tarjouspyynnön laatimiseen.

Energiatehokkuuden kannalta on erityisen tärkeää erilaisten järjestelmien, esimerkiksi ilmanvaihto- ja lämpöjärjestelmien kunnon tarkistaminen ja korjaustoimenpiteiden määrittely. Kuntoarvion yhteydessä kannattaa suorittaa myös taloyhtiön energiatarkastus, jossa saadaan tarkempia tietoja taloyhtiön energiankulutukseen liittyen. Tarkempien kuntotutkimuksien, kuten U-arvomittauksen ja lämpökuvauksen avulla, päästään paljon helpommin kiinni siihen, mitä kannattaa esimerkiksi lisäeristää tai uusia.

Vallitsevan taloyhtiön kuntotilanteen perusteella voidaan lähteä suunnittelemaan energiatehokkaimmat ratkaisut ja korjaustoimenpiteet kiinteistöön. Energiatehokkaampi taloyhtiö on myös kustannustehokkaampi ja hiilijalanjäljeltään pienempi, joten huolellisella korjaussuunnittelulla saavutetaan kustannussäästöjä energiansäästön lisäksi. Valtio myös tukee vuosien 2020–2022 aikana taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamista.

Hankesuunnitteluvaiheessa löydetään energiatehokkaimmat ratkaisut

Projektipäällikkö tulee ottaa mukaan hankkeeseen viimeistään kuntoarvion ja kuntotutkimuksien jälkeen hankesuunnitteluvaiheessa, onnistuneen korjaussuunnittelun varmistamiseksi. Jopa 90% korjaushankkeen kustannuksista ratkeaa hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheen aikana. Energiatehokkuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät lyödään lukkoon suunnitteluvaiheessa, jotta hankkeelle saadaan määriteltyä sisältö ja laajuus, alustava kustannusarvio sekä toteutustapa.

Kokeneen suunnittelijan avulla löydetään energia- ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot sujuvasti, esimerkiksi energiansäästökartoituksen avulla, jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen energiansäästöpotentiaaleja. Tyypillisesti tässä selvitetään säästömahdollisuuksia, kun siirrytään esimerkiksi öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan. Yleisiä toimenpidevaihtoehtoja ovat myös lämmöneristävyydeltään nykyisiä parempien ikkunoiden ja ovien vaihto sekä yläpohjan lisäeristäminen, jottei lämpöenergiaa pääse turhaan hukkaan.

Toimenpiteiden ja remonttien yhdistely kannattaa pitää mielessä. Usein rajoitetun budjetin takia saatetaan toteuttaa tietty ennalta suunniteltu korjaus, vaikka pitkällä aikavälillä kustannuksia säästettäisiin merkittävästi, jos kerralla tehtäisiin useampi toimenpide, jotka olisivat joka tapauksessa edessä lähivuosien aikana. Hankesuunnitelmassa käsitellään myös eri remonttien yhdistämistä ja hankesuunnitelma menee taloyhtiön hallitukselle hyväksyttäväksi.

Toteutussuunnittelussa eri suunnittelijat pääsevät tositoimiin

Toteutussuunnitteluvaiheessa määritetään korjaushankkeen tarkempi tekninen sisältö. Tässä vaiheessa luodaan kattavat arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat. Näissä otetaan huomioon muun muassa taloyhtiön energiatehokas lämmön-, sähkön- ja vedenkulutus, ilmanvaihtojärjestelmän optimaalinen ja tehokas toiminta ja valaistus. Suunnittelun aikana arvioidaan erilaisia riski- ja virhetilanteita ja miten mahdollisesti eri rakenteet ja materiaalit toimivat niissä.

Automaatiosuunnittelu on myös tärkeä osa energiatehokkaan kulutuksen suunnittelua. Automaatiosuunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon tulevaisuuden datainnovaatioiden mahdollistaminen, jotta tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti. Erittäin voimakkaasti kehittyvä sensoritekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa huoneistokohtaisen ohjauksen ja reaaliaikaisen seurannan, jolloin päästään helposti ja tehokkaasti täsmäsäästöihin.