Miten rakennustyön tarkkailija ja valvoja eroavat toisistaan?

Rakentamisen laatu on aiheuttanut paljon keskustelua taloyhtiöissä lähiaikoina niin uudis- kuin korjaushankkeidenkin osalta. Paras tapa varmistaa laadukas toteutus on valita hankkeeseen työn etenemistä seuraava puolueeton asiantuntija. Sekä rakennustyön tarkkailija ja valvoja ovat tähän tehtävään soveltuvia asiantuntijoita, mutta miten ne eroavat toisistaan? Tiivistimme palveluiden erot.

Uudisrakennuskohteista puuttuu usein puolueeton asiantuntija

Uudiskohteessa taloyhtiön hallinto siirtyy asunto-osakkeiden omistajille hallinnonluovutuskokouksessa. Kokousta ennen hallinta on rakennuttajalla, joka on usein rakennusliike tai asuntosijoitusyhtiö. Kokous järjestetään sen jälkeen, kun taloyhtiöön kuuluvat rakennukset on hyväksytty rakennusviranomaisen toimesta käyttöönotettaviksi.

Koska uudiskohteen hallinta on rakennusvaiheessa rakennuttajalla, usein hankkeissa ei ole lainkaan urakoitsijasta riippumatonta tahoa valvomassa rakentamisen laatua. Korjaushankkeissa osakkaiden valvontaoikeus on tyypillisesti parempi, sillä taloyhtiön hallinto on taloyhtiöllä. Taloyhtiö valitsee korjaushankkeen toimijat yhdessä projektipäällikön kanssa.

Tarkkailija valvoo osakkeenostajien etua uudisrakennushankkeessa

Rakennustyön tarkkailija on uudisrakennuskohteen asunnonostajien edustaja työmaalla. Hän raportoi havainnostaan osakkeenostajille. Hänellä on tehtävän edellyttämä ammattipätevyys sekä hän on urakoitsijasta ja rakennuttajasta riippumaton. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisen loppuun asti.

Oikeus tarkkailijaan on määrätty Asuntokauppalaissa. Tarkkailijan valinta tapahtuu osakkeenostajien kokouksessa. Kokouksen järjestää rakennuttaja, kun vähintään neljäsosa asunnoista on saatu myytyä.

Valvojan ja tarkkailijan tehtävät

Tarkkailija ja valvoja valvovat, että rakennustyö toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Erona on, että osakkeenostajat päättävät vaativatko tarkkailijan havainnot tai huomautukset aihetta toimenpiteisiin. Tarkkailijalla ei ole määräysvaltaa muihin hankkeen osapuoliin, toisin kuin valvojalla.

Valvoja toimii yhteistoiminnassa kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa. Hänen tehtävänsä on toimia ennaltaehkäisevänä ja urakoitsijaa ohjaavana asiantuntijana. Asiantunteva valvoja osaa puuttua mahdollisiin virheisiin ja laiminlyönteihin, joten rakentamisen laatu paranee ja eikä vakavia virheitä synny.

Valvojalla on velvollisuus huomauttaa urakoitsijaa havaitsemistaan virheestä tai riskitekijöistä. Tarkkailijan tuo virheet sovittaessa tiedoksi urakoitsijalle.

Puolueeton asiantuntija on tärkeä osa onnistunutta rakennushanketta

On taloyhtiön osakkaiden ja asunnon ostajien edun mukaista, että hankkeessa toimii puolueeton asiantuntija. Puolueeton asiantuntija varmistaa, että hankkeen eri osapuolien intressit eivät vaikuta lopputulokseen vaan hanke toteutetaan sovitun mukaisesti laadussa tinkimättä.

Raksystemsin valvojat ja tarkkailijat ovat kokeneita rakennusalan ammattilaisia. He ovat toimineet sekä urakoitsijan että asiantuntijan roolista monissa eri kokoluokan rakennus- ja korjaushankkeissa.

Miten rakennustyön tarkkailija ja valvoja eroavat toisistaan?