Miten valmistautua taloyhtiön putkiremonttiin?

Linjasaneeraus eli putkiremontti on monelle taloyhtiön osakkaalle ja asukkaalle kerran elämässä -tilanne, joka jännittää ja saattaa vähän pelottaakin. Remontin huolellisella suunnittelulla ja ammattilaisten avulla putkiremontti hoituu mallikkaasti ja jälki on toiveiden mukaista.

Milloin putkiremontti on ajankohtainen?

Putkistot haurastuvat, kuluvat ja syöpyvät ja ajan kuluessa niihin alkaa muodostua tukoksia ja putkivuotojen riski kasvaa. Taloyhtiön ennakoivalla kunnossapidolla voidaan estää isompien vuotojen ja vahinkojen syntyminen. Putkiremonttiin valmistautuminen saattaa kestää jopa pari vuotta. Se sisältää esimerkiksi hallituksen keskinäistä arviointia kunnosta, mutta myös keskustelua taloyhtiön vuosikokouksissa. Lisäksi taloyhtiön rakenneosia tulee tutkia ja arvioida asiantuntijan toimesta ja osakkaita tulee kuulla esimerkiksi osakaskyselyiden avulla. Käyttövesi- ja viemäriputkien elinkaaren pituus vaihtelee 30-60 vuoden välillä.

Perinteisessä putkiremontissa käyttövesi- ja viemäriputkien lisäksi uusitaan tavallisesti märkätilojen vedeneristykset ja laatoitukset. Ennen korjaustavan valintaa on syytä selvittää lähtötiedot kattavasti esimerkiksi putkiston kuntotutkimuksella ja märkätilojen kosteuskartoituksella. Kun putkien ja märkätilojen kunto on tiedossa, saadaan korjausmenetelmät sovitettua remontin tarpeeseen.

Panosta hankesuunnitteluun putkiremontin onnistumiseksi

Taloyhtiön on suositeltavaa palkata niin isännöitsijän kuin osakkaidenkin avuksi sekä taloyhtiön edunvalvojaksi projektipäällikkö. Hänen tehtävänä on pitää projekti kasassa, huolehtia taloyhtiön edun toteutumisesta sekä viestiä eri osapuolten kesken.

Osakaskyselyiden ja tutkimusten perusteella saatujen lähtötietojen avulla asiantuntijat voivat laatia hankesuunnitelman, jossa vertaillaan erilaisten korjausvaihtoehtojen ominaisuuksia. Hankesuunnitelman avulla taloyhtiö voi päättää yhtiölle parhaiten sopivan korjaustavan valinnasta. Hankesuunnitelman pohjalta projektipäällikkö sekä taloyhtiön hallitus kilpailuttaa työlle toteutussuunnittelijat, jotka laativat piirustukset ja työselitykset rakennuslupaa, urakkakilpailua ja remontin toteutusta varten. Toteutussuunnitelmien avulla taloyhtiö kilpailuttaa urakoitsijat.

Projektipäällikkö auttaa taloyhtiötä löytämään korjaustyölle asiantuntevan valvojan. Hän huolehtii, että työt tehdään aikataulussa ja oikein, valvoo työmaalla työn etenemistä suunnitelmien ja lain mukaisesti.

Sujuva putkiremontti ja laadukas lopputulos

Remontin aikana asunnossa asuminen on hyvin usein haasteellista, mistä johtuen asukkaat siirtyvät yhä useammin remontin alta evakkoon. Asukkaan kannalta on tärkeää tyhjentää remontin aikaiset työalueet ja suojata asuntoon jäävät kalusteet hyvin, jotta ne eivät altistu remonttipölylle tai kolhiinnu työmiesten touhutessa asunnossa.  Tyypillisesti putkiremontti kestää 10-20 viikkoa jokaisessa asunnossa.

Hyvin suunniteltu projekti onnistuu asiantuntevan projektihenkilöstön avulla. Viestintä on yksi avaintekijöistä. Osakkaana sinun tulee tutustua tarkasti kaikkiin hankkeeseen liittyvään materiaaliin ja olla läsnä kokouksissa. Näin voit vaikuttaa päätöksiin, tiedät aikatauluista ja valituista asiantuntijoista ja olet ajoissa valitsemassa omaan kotiisi tulevia pintamateriaaleja. Usein remontin yhteydessä taloyhtiö valitsee muutaman vaihtoehdon, josta osakkaat voivat valita oman mieltymystensä mukaiset kalusteet ja pintamateriaalit mutta myös omia valintoja on mahdollista tehdä, kunhan se tehdään ajoissa.

Remontin valmistumisen jälkeen taloyhtiön edustajat sekä urakoitsija pitävät vastaanottotarkastuksen. Tarvittaessa laaditaan puutelista ja osakkailtakin kysytään heidän huomioistaan. Muista tarkastaa remontin jälkeen huolellisesti oma asuntosi ja raportoida puutteista viipymättä projektipäällikölle tai isännöitsijälle. Havainnoi esimerkiksi työn jälkeä, loppusiivouksen ja veden laatua sekä jos esimerkiksi putki on asennettu vinoon. Useimmiten remontin takuuaika on kaksi vuotta.