Näin onnistut taloyhtiön kattoremontissa

Kattoremontti on yksi taloyhtiön suurimmista korjaushankkeista. Se tulee toteuttaa taloyhtiössä tietyin väliajoin. Miten tässä tärkeässä korjaushankkeessa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Ehjä katto, hyvinvoivat rakenteet

Katon kunnossapito on erittäin tärkeää, sillä rakennuksen ylimmäisenä osana se suojaa kaikkea sen alla olevaa. Katto vaikuttaa myös kiinteistön ulkonäköön ja sitä kautta koko kiinteistön arvoon.

Katolla tarkoitetaan yleensä puhekielessä vesikattoa. Se on rakennuksen ylimmän kerroksen ja ulkoilman erottama kokonaisuus. Se muodostuu yleensä vesikatteesta, aluskatteesta ja näitä kantavasta rakenteesta.

Kattoremontteja on erilaajuisia

Pienemmillään kattoremontti voi tarkoittaa huoltomaalausta, jossa katto puhdistetaan, maalataan ja tarvittaessa paikkakorjataan. Suurimmillaan remontti voi käsittää koko katon ja sen ympäröivien rakenteiden uusimista.

Kattoremontti toteutetaan hyvin harvoin raskaimmalla tavalla. Yleensä remontit ovat jotain tältä väliltä. Esimerkiksi peltikaton pelti uusitaan vanhoille ruoteille tai bitumikermikattoon tehdään uusi kerros vanhan katteen päälle’’, summaa Nurminen.

Kattoremontissa on aina syytä huomioida myös kattoon liittyvät rakenteet. Jokaisessa katossa on kiinni ainakin sadevesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien osia, joiden uusimista kannattaa harkita kattoremontin yhteydessä tehtäväksi.

Neljä kattoremontin ajankohtaan vaikuttavaa tekijää

Isompi kattoremontti tulee taloyhtiöille ajankohtaiseksi tyypillisesti noin 20-60-vuoden iässä. Tarkempaan ajankohtaan vaikuttaa vesikatteen materiaali, katon huolto ja rasitusolosuhteet sekä aikakauden rakennustapa ja -materiaalit.

Asuinrakennuksissa käytetään yleensä kolmea erilaista vesikatemateriaalia: bitumikermiä, peltiä tai tiiltä. Rivipeltikatteet ovat yleensä pitkäikäisimpiä ja bitumikermikatteet lyhytikäisimpiä. Bitumikermikatteen tekninen käyttöikä on keskimäärin 30, rivipeltikatteen 60 sekä profiilipeltikatteen ja tiilikatteen 40 vuotta.

Myös katon rasitusolosuhteet ja huolto vaikuttavat remontin ajankohtaan. Vähäisessä rasituksessa katto kestää pidempään kuin raskaassa rasituksessa. Kattoa rasittavat ilmastollisten tekijöiden lisäksi esimerkiksi katteen kaltevuus sekä erilaiset biologiset ja kemialliset elementit. Kattoa pitää lisäksi muistaa kunnossapitää huoltokirjan mukaisesti. Huoltotoimenpiteistä lipsuminen voi lyhentää katon elinikää jopa kymmenillä vuosilla.

Aiempien kolmen tekijän lisäksi kattoremontin ajankohtaan vaikuttaa kuinka hyvin katon koko rakenne on alun perin tehty. Kattoja on rakennettu vuosien aikana hyvin erilaisin tavoin ja materiaalein.

Esimerkiksi 1970-luvun alun tasakatot ovat yleisesti huonolaatuisimpia. Niitä rakennettiin kaupungistumisen myötä, vaikka niiden toimivuudesta ei ollut tietoa’’, kertoo Raksystemsin rakennuttamisen ja valvonnan osastonjohtaja Jarno Nurminen.

Kattoremontin vaiheet

Taloyhtiön kattoremontti alkaa esiselvitysvaiheella. Erilaisten katon rakenneosien kuntotutkimusten avulla varmistetaan katon kriittisten osien kunto sekä saadaan tietoa korjausmenetelmien valintaa ja korjaussuunnitelmia varten.

’’Kattoremontti kannattaa aloittaa aina taloyhtiön kattoremontit tuntevan rakennuttajakonsultin eli projektipäällikön palkkaamisella. Siten tutkimuksia tulee tehtyä tarvittava määrä ja remonttikokonaisuus on järkevä’’, Nurminen sanoo.

Seuraavaksi kattoremonteissa siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa puntaroidaan erilaisia korjausvaihtoehtoja ja joista lopulta valitaan taloyhtiölle parhaiten soveltuva vaihtoehto. Hankesuunnitelman pohjalta laaditaan toteutussuunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua kilpailutetaan urakka ja valitaan urakoitsija.

Kuinka kauan kattoremontti kestää?

Kattoremontin urakkavaiheen kesto riippuu paljon hankkeen laajuudesta. Huoltomaalaus on yleensä alle kuukaudessa ohi. Koko katon rakenteiden uusiminen kestää taas jopa kahdeksan kuukautta.

Kattoremontti on siitä mukava remontti, että se ei aiheuta taloyhtiön asukkaille merkittävää asumishaittaa. Isommissa remonteissa rakennuksen ympärille pystytetään rakennustelineet ja vesikatto huputetaan, mutta silloinkaan asuntojen ikkunoita ei peitetä. Pientä melua ja työmaaliikennettä voidaan myös havaita’’, sanoo Nurminen.

Urakan valmistuttua alkaa remontin takuuaika. Vesikatteelle myönnetään yleensä toimittajan toimesta erillistakuu, joka voi olla jopa kymmenen vuotta.