Rakennusalalle kaivattu ratkaisu: Rakentamisen aikaisten hiilidioksidipäästöjen radikaali vähentäminen maalämpöä hyödyntäen

Raksystems on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa uusia päästöneutraaleja innovaatioita, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä sekä luoda rakentamiselle optimaaliset olosuhteet. Optimaaliset tuotanto-olosuhteet tuovat säästöjä ajassa ja rahassa.

Rakennusteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista; Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 rakentamisen hiilidioksidi- eli CO2e-päästöt Suomessa olivat 1 542 892 tonnia, mikä vastaa n. 275 000 automatkaa maailman ympäri.

Ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisi vuonna 2018 erityisraportin, jossa osoitettiin edut ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle puoleentoista asteeseen. Tavoite edellyttää CO2-päästöjen leikkaamista 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

”Tätä tilannetta korjaamaan perustimme jokin aika sitten uuden yhtiön, Raksystems Climate Solutions Oy:n. Tarjoamme markkinoille täysin uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla optimoimme rakennusaikaiset tuotanto-olosuhteet CO2-päästöjä ja energiaa merkittävästi säästäen rakennuksen hyvinvointia unohtamatta”, kertoo Marko Malmivaara, Raksystems Group CEO.

Rakennusaikaisia hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia pienennetään Geolo-maalämpöenergian avulla

Merkittävin edistysaskel saavutetaan uudella Geolo-kokonaisratkaisulla, joka mahdollistaa maalämmön hyödyntämisen uusien teknisten ratkaisujen avulla tehokkaasti jo rakennusaikana. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tuotanto-olosuhteiden optimointi sekä uusiutuvan hiilineutraalin maalämpöenergian hyödyntäminen uuden suojatun teknologian avulla tehokkaasti jo rakennusaikana tarjoavat yhdessä ison muutosmahdollisuuden.

”Ratkaisun avulla voidaan saavuttaa samanaikaisesti huomattavia kustannussäästöjä, mutta ennen kaikkea erittäin merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä ja jopa täysin päästötön lopputulos”, Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutions Oy:n toimitusjohtaja kertoo.

Maalämpöä hyödyntävä uusi energiaratkaisu mahdollistaa ympärivuotisen olosuhteiden optimoinnin; kesällä kohde viilenee maalämpökentän latautuessa lämpöenergialla. Tämä avaa uuden mahdollisuuden tehokkaampaan tuotantoon sekä takaa asennettaville materiaaleille ja rakenteille tasaisesti oikeat olosuhteet ympäri vuoden.

”Loppujen lopuksi vain juurisyiden korjaamisella on vaikutusta lopputulokseen, ja tähän pääsemme vahvalla ammattitaidolla toteutetulla suunnittelulla uutta Geolo-ratkaisukokonaisuuttamme täysimääräisesti hyödyntäen”, Vanhanen jatkaa.

Ratkaisu on erillinen ja tuodaan kohteeseen rakentamisen ajaksi, joten kiinteistöön jäävä tekniikka on loppukäyttäjälle uutta ja maalämpökentän toimivuus suunnitellun elinkaaren ajaksi varmennettu.

”Mahtavaa ratkaista yhdessä tällä asiantuntijaporukalla alan haasteita valjastaaksemme hiilineutraalin, uusiutuvan maalämpöenergian myös rakennusaikaiseen käyttöön”, Jan Herranen Rototec Oy:n maajohtaja.

”Uusi, suojattu teknologia mahdollistaa energiakentän toteutuksen niin, että se voidaan mitoittaa lopullisen kohteen tarpeiden mukaisesti ja myös rakennusaikainen lämmitys- ja jäähdytys onnistuu erinomaisesti innovatiivisen kokonaisuuden avulla”, Matti Simppala Konsulttitoimisto Enersys Oy:n toimitusjohtaja valottaa.

Optimaaliset tuotanto-olosuhteet parantavat rakentamisen laatua

Optimaalisten tuotanto-olosuhteiden säilyminen ympäri vuoden tuottaa merkittävän potentiaalin tuotantoaikojen lyhentämiseen jopa viikoilla ja esimerkiksi tahtituotannon täysimääräiseen hyödyntämiseen. Rakennusaikana potentiaalia tehokkaasti hyödyntämällä voidaan saavuttaa työmaan yleiskustannuksien kautta merkittäviä säästöjä.

”Geolo-työmaajärjestelmän avulla rakennuskohteen ilmankosteutta ja lämpötilaa voidaan suunnitellusti seurata, hallita ja ohjata etänä, ja näin välttyä ikäviltä yllätyksiltä nopeatahtisen rakentamisen aikana. Käytössämme oleva lämmityskalusto mahdollistaa energian optimaalisen käytön, mikä laskee omalta osaltaan CO2-päästöjä merkittävästi. Oikean olosuhteen merkitys rakentamisessa on ollut vahvasti esillä viimeaikaisissa tutkimuksissa ja keskusteluissa, mikä on hieno asia”, Michael Thors El-Björn Oy:n maajohtaja kertoo.

”Haluamme auttaa omalla työllämme ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä toteuttaa ydintehtäväämme hyvinvoivan kiinteistön, ympäristön ja ihmisten eteen. Kokonaisuutena uusi innovaatio tukee rakennusteollisuutta sekä kiinteistön omistajia heidän vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Loppukäyttäjille tämä takaa terveellisen ja hyvinvoivan elinympäristön. Odotamme jo innolla ensimmäisten hankkeiden julkistusta yhdessä asiakkaidemme kanssa”, Vanhanen iloitsee.

Raksystems lanseerasi Geolon yhteistyökumppaniensa kanssa
Raksystemsin Janne Vanhanen, El-Björnin Michael Thors, Rototecin Jan Herranen sekä Enersysin Matti Simppala iloitsevat yhteistyöstä Geolon parissa.

Kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.
www.geolo.fi
#Geolo

Operoimme ja kehitämme ratkaisujamme
yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa.

Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin energiajärjestelmän konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen.

Konsulttitoimisto Enersys Oy on asiantuntija- ja suunnittelutoimisto, joka tarjoaa palveluita uusiutuviin energiamuotoihin koko elinkaaren ajalle. Lämpöpumppujärjestelmiemme perustana on korkea osaaminen talotekniikan eri osa-alueilla, mukaan lukien kylmätekniikassa.

El-Björn tuottaa ja suunnittelee rakennusteollisuuteen ja teollisuuden ylläpitoon väliaikaisia sekä kiinteitä sähkö-, valaistus-, lämpö-, ja kuivaushuonetuotteita.