Raksystemsillä on hyvä olla! – Vuoden 2020 henkilöstökyselyn tulokset ovat selvillä

Jokainen vastuullinen yritys toivoo henkilökuntansa voivan hyvin. Niin myös me. Henkilöstökyselyt ovat erinomainen keino selvittää henkilökunnan työhyvinvoinnin tilaa. Kolme kertaa vuodessa järjestettävien tiiviimpien kvartaalikyselyiden lisäksi toteutamme laajemman henkilöstökyselyn kerran vuodessa. Mitkä asiat nousivat vuoden 2020 laajassa kyselyssä esille? Haastattelimme HR-koordinaattori Jenna Koivulaa ja saimme vastauksen.

Raksilaiset voivat hyvin

Vuoden 2020 henkilöstökysely järjestettiin yhteistyössä Työeläkeyhtiö Elon kanssa. Työyhteisömittari-nimisen kartoituksen tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden näkemys työpaikan nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kysely koostui viidestä osasta: työn sujuvuudesta, työyhteisön toimivuudesta, lähiesimiehen toiminnasta, osaamisesta ja uudistumisesta sekä omasta toiminta- ja työkyvyn arviosta.

Kyselyyn vastasi huikea määrä raksilaisia, sillä vain 22 % henkilökunnasta jätti vastaamatta kyselyyn. Hienointa vastauksissa oli kuitenkin niiden kokonaistulos. Kaikkien kyselyn vastausten keskiarvoksi saatiin huima luku – 3.93 asteikolla 1-5.

’’Raksystemsillä on siis selvästi hyvä olla, mutta jotain kehitettävääkin on. Hienoa!’’, tiivistää HR-koordinaattori Jenna Koivula.

Raksystemsin esimiehet ovat kultaa

Raksystemsin vahvuudeksi kyselyssä nousi esimiesten toiminta. Heitä pidettiin helposti lähestyttävinä sekä heidän koettiin luottavan alaisiin ja olevan reilu kaikkia kohtaan.

Esimiesten lisäksi raksilaiset listasivat vahvuudeksi sen, että he uskovat työkykynsä olevan hyvä myös kahden vuoden päästä. Hyvä työkyky korostui myös työkykyosiossa. Koko henkilökunnan työkyvyn keskiarvo oli 8.44 asteikolla 0-10.

’’Erityisesti esimiesten kehut lämmittävät sydäntäni, sillä olemme panostaneet heidän valmennukseensa paljon viimeisen vuoden aikana. Kantavana teemana valmennuksissa oli esimiestyön parantamisen ja yhdenmukaistamisen lisäksi OneRaks. OneRaks-teemaisia koulutuksia järjestettiin myös henkilökunnallemme ja samalla teemalla jatketaan myös tänä vuonna’’, kertoo Koivula.

Kasvavan yrityksen haasteet

Jokaisella työpaikalla on kehityskohteita. Raksystemsin osalta kehityskohdiksi nousi kyselyssä muutos sekä sen vaikutus työhön ja yrityksen toimintaan. Myös stressitasossa oli kehitettävää.

’’Raksystems on kasvanut viime vuosina hurjasti, jonka myötä olemme saaneet raksilaisten porukkaan paljon huikeita asiantuntijoita useista eri yrityksistä. Sekä vanha henkilökuntamme että uusi on uuden edessä, jonka epäilen säteilevän tuloksiin ennen kuin kaikki palat loksahtavat paikalleen. Se vie aikaa, mutta olemme koko ajan menossa parempaan päin’’, Jenna kertoo.

Raksilaisten stressitaso oli myös hieman vertailuarvoa korkeampi. Stressitasojen keskiarvo oli 2.71 asteikolla 1-5. Mitä isompi luku, sitä korkeammaksi stressitaso koettiin. Tulos ei eronnut suuresti saman toimialan tuloksista. Kiinteistöalan toimialan keskiarvo oli vastauksissa 2.63.

’’Stressi on selvästi tyypillinen asiantuntijaorganisaatioiden ongelma. Työn imu vie asiantuntijan mukanaan ja töitä tehdään paljon, joka taas aiheuttaa stressiä. Tämä voi olla yksi syy korkeampaan stressitasoon, mutta syitä on varmasti monia’’, Jenna arvelee.

Kehityskohdista opitaan

Vuoden 2020 henkilöstökyselyn tulokset on nyt analysoitu ja kehitystyö aloitettu. Seuraavaksi tuloksia aletaan käymään läpi osastoittain.

’’Jokainen osasto laatii tuloksien pohjalta oman kehittämissuunnitelman konkreettisine toimenpiteineen, jonka kehitystä seuraamme säännöllisesti’’, Jenna kertoo.

Koko yrityksen yhteisiksi kehityskohdiksi on otettu stressitason laskeminen sekä työn ja vapaa-ajan parempi yhteensovittaminen.

’’Tulemme panostamaan asiaan esimerkiksi läpi vuoden kestävän hyvinvointikampanjan avulla. Luvassa on erilaisilla tietoiskuja, valmennuksilla ja paljon kaikkea muuta kivaa, jota odotan innolla!’’, Jenna kertoo.