Raksystemsin henkilöstökyselyn tulokset valmistuivat erinomaisin tuloksin – eNPS-luku 38

Raksystemsin henkilöstökyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tulokset antoivat hyvän näkemyksen raksilaisten työtyytyväisyydestä ja työssä viihtymisestä. HR-johtajamme Riia Lampelo on luvannut avata tuloksia meille tarkemmin.

Henkilöstökyselyjä toteutetaan säännöllisesti

Alkuvuodesta 2023 toteutettu henkilöstökysely on kyselyistä kattavin ja toteutetaan kerran vuodessa. Suppeampia kyselyitä toteutetaan 2–3 kertaa vuodessa.

Laaja henkilöstökysely sisälsi kysymyksiä viidestä eri teemasta: oma työ, työyhteisön toimivuus, lähijohtajan toiminta, osaaminen ja kehittyminen sekä toimintakyky ja voimavarat. Kysymykset arvioitiin asteikolla 1–5. Lisäksi kysyttiin vaatiko osa-alue työntekijän mielestä kehittämistä.

’’Lähes jokaisessa kysymyksessä oli myös mahdollisuus jättää avoin vastaus. Koen avoimet vastaukset tärkeiksi, sillä ne auttavat näkemään lukujen taakse ja pääsemme analysoimaan tuloksia entistä paremmin’’, kertoo Lampelo.

Vastausprosentti huippuluokkaa

Henkilöstökyselyyn vastasi 68 % kaikista Suomen raksilaisista. Vastausprosentti on erinomainen Raksystemsin kokoiselle yritykselle.

’’Hyvä vastausprosentti kertoo siitä, että raksilaisia kiinnostaa yrityksen asiat. Tietysti se kertoo myös siitä, että kyselyn tulos on kuvaava ja luotettava’’, Lampelo tiivistää.

Raksilaiset ovat tyytyväistä porukkaa

Henkilöstökyselyn vastausten keskiarvo oli 4,1 ja kehittämistarve 19 %. Pisteiden keskiarvo nousi huomattavasti viime vuodesta (3,82). Myös kehittämistarpeessa näkyi kehitystä viime vuoden tulokseen (23 %) nähden.

’’Kyselyn vastausten perusteella voisi todeta raksilaisten olevan keskimääräistä tyytyväisempää porukkaa, joka on tietysti iloista luettavaa’’, Lampelo sanoo.

Kyselyn parhaimmat ja huonoimmat pisteet teemoittain

Lähijohtajan toiminta sai kyselyn osa-alueista parhaimman keskiarvon (4,35). Myös teeman kehitystarve oli pienin (11,56 %). Viime vuonna teeman keskiarvo oli 3,97 ja kehittämistarve 19 %.

’’Olemme satsanneet lähijohtamiseen lähivuosina erityisen paljon. Panostaminen on selvästi kannattanut ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin’’, kertoo Lampelo.

Kyselyn matalin keskiarvo oli toimintakyky ja voimavarat -teemassa (3,95). Vaikka teema sai kyselyn huonoimman keskiarvon, tulos parani viime vuodesta (3,78).

’’Asia on meille tärkeä ja tulemme panostamaan siihen jatkossa. Tulemme esimerkiksi järjestämään henkilökunnalle erilaisia työpsykologin luentoja Virtaa elämään -teemalla. Myös johtamiskoulutuksissa pureudutaan osa-alueeseen paremmin’’, Lampelo sanoo.

Raksystemsin eNPS-luku oli 38

Henkilöstökyselyssä mitattiin myös työntekijän uskollisuutta eNPS (Employee Net Promoter Score) -mittarin eli työntekijän suositteluindeksin avulla. Erillisenä kysymyksenä pyydettiin arvioimaan 0–10 asteikolla millä todennäköisyydellä suosittelisi Raksystemsiä työnantajana.

ENPS-kyselyn mittaristo sijoittuu -100 ja +100 välille. Raksystemsin eNPS-luku oli 38 eli enemmän kuin hyvä. Tulos parani viime vuoden eNPS-luvusta, joka oli 27.

Ei pelkkä mielipide, vaan toimintaa kehittävä työkalu

Tämänkertainen kysely on nyt tehty, mutta toimet työntekijöiden työtyytyväisyyden eteen jatkuvat.

’’Haluan muistuttaa, että vastaukset eivät kerro vain raksilaisten mielipidettä. Niiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme. Saamme vahvistusta aiemmin valituille teemoille ja valitsemme uusia asioita, joita lähdetään jatkossa kehittämään’’, lopettaa Lampelo.