Taloyhtiön remontin kilpailuttaminen – näin onnistut siinä

Mielleyhtymä kilpailuttamisesta on usein hintojen vertailu. Taloyhtiön remontin urakkakilpailutuksessa on kuitenkin kyse paljon muustakin, sillä alhaisimman hinnan tarjoaja ei aina ole paras. Urakoitsijoiden palvelut ja laatukriteerit voivat poiketa toisistaan paljonkin, jonka takia on tärkeää tutustua kilpailuttamisvaiheessa urakoitsijaehdokkaisiin mahdollisimman tarkasti.

Kilpailuttaminen määrittää loppuhankkeen sujuvuuden

Kilpailuttaminen ei ehkä saa ansaitsemaansa paikkaa rakennushankkeen tärkeysjärjestyksessä, mutta se on kuitenkin kriittinen piste siihen, miten hanke sujuu. Pätevän urakoitsijan valinta vähentää riskiä esimerkiksi viivästyksiin tai laatuongelmiin.

Kilpailuttamisen aikana valitaan taloyhtiön hankkeelle parhaiten sopiva urakoitsija. Se alkaa urakoitsijavaihtoehtojen kartoittamisella ja tarjouspyyntöjen laatimisella, jonka jälkeen siirrytään muutaman urakoitsijan kanssa tarjousneuvotteluihin. Neuvottelujen pohjalta valitaan urakoitsija.

Valintaan vaikuttaa tyypillisesti ainakin hinta, pätevyydet ja resurssit. Myös henkilökemioilla on usein merkitystä. Rakennushanke edistyy parhaiten, kun ihmiset toimivat hyvin yhteen eikä turhista asioista tarvitse kinastella.

Edullisin urakoitsija ei ole aina paras

Usein kilpailuttamisen tavoitteena on selvittää urakan hintataso, jotta voidaan valita mahdollisimman alhainen hinta omalle hankkeelle. Tämä ei kuitenkaan ole aina järkevintä.

Alhaiseen hintaan ei välttämättä sisälly esimerkiksi laatuun ja turvallisuuteen nähden tärkeät asiat, jotka kalliimmassa palvelukokonaisuudessa on otettu huomioon. Tämän takia on tärkeää vertailla urakoitsijoita kokonaisuutena, eikä ainoastaan hintalapun perusteella’’, Raksystemsin rakennuttamispäällikkö Tuomas Venermo sanoo.

Kilpailutusasiakirjoihin panostaminen kannattaa

Kilpailuttamiseen liittyy paljon asioita, joita ei uskoisi siihen liittyvän. Erityisesti kilpailutusasiakirjojen laatiminen on vaihe, johon panostaminen usein unohtuu. Hyvin laaditut asiakirjat ovat tärkeä osa kilpailutusta, sillä niiden avulla turvataan taloyhtiön etuja epäselvyyksissä ja riitatilanteissa. Ne ovat myös edellytys yhdenmukaisten ja vertailukelpoisien tarjouksien saamiseen.

’’Urakka kannattaa sitoa alalla yleisesti hyväksyttyihin Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Kaupallisiin asiakirjoihin tulee sen mukaan määrittää esimerkiksi viivästyssakot ja välitavoitteet’’, tiivistää Raksystemsin rakennuttamisen ja valvonnan osastopäällikkö Jarno Nurminen.

Kilpailutusasiakirjojen laatimisessa ja koko urakan kilpailuttamisessa kannattaa luottaa projektipäällikön apuun. Hän osaa ammattilaisena viedä kilpailutusvaiheen kunnialla maaliin taloyhtiön kanssa.