AB Sagax

EcoReal toteutti toimistotilojen uudistusprojektin, jossa olemassa olevat toimistotilat päivitettiin vastaamaan nykystandardeja ja uuden käyttäjän tilatarpeita Helsingin Konalassa. Suunnittelutyö aloitettiin keväällä 2018 ja tilat valmistuivat Puma Finland Oy:n showroom- ja toimistokäyttöön elokuussa 2018.

EcoRealin tehtävänä oli laatia muutosprojektin kustannusarvio ja toimia kiinteistönomistajan teknisenä asiantuntijana vuokraneuvotteluvaiheessa. Hankkeen toteutusta valmisteltiin ennakoivilla purkutöillä suunnitteluvaiheessa, jolloin lopullisten suunnitelmien valmistuessa uuden rakentaminen päästiin aloittamaan sujuvasti.  Päätösten jälkeen EcoReal johti hankkeen suunnittelun ja toteutuksen.

”EcoRealin mukanaolo projektin alkumetreiltä asti mahdollisti sujuvan yhteyden osapuolten välillä aina suunnittelusta projektin valmistumiseen saakka. Saimme käyttöömme hienot ja tavoitteidemme mukaiset tilat.”

– Country Sales Manager Janne Kokko, Puma Finland Oy

”Kiinteistö oli EcoRealille ennestään tuttu ja muutostöihin oli sujuva ryhtyä lyhyellä valmisteluajalla. Muu kiinteistö oli rakennustöiden ajan käytössä, mikä edellytti huolellista suunnittelua työmaalogistiikan ja muiden kiinteistön käyttäjien häiriöttömän toiminnan kannalta.”  

Operatiivinen johtaja Janne Koskela, EcoReal Oy