Aktiivitilat AM Oy – Sirrikuja 2, Helsinki

1Aktiivitilojen ensimmäisenä hankitun kiinteistön mittava energiaremontti on valmistunut. Sirrikuja 2, Helsinki –kiinteistössä investoitiin energiatehokkuuteen ja samalla alennettiin kiinteistön kulutusta, parannettiin vuokralaisten olosuhteita sekä panostettiin ympäristöystävällisyyteen.

Hankkeessa kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä uusittiin täysin, ilmanvaihdon laitteistoa uusittiin ja modernisoitiin sekä kunnostettiin lämmöntalteenottojärjestelmä. Samalla toteutettiin muun muassa vesi- ilmalämpöpumpun asennus, lämmönjakolaitteiston uusiminen, ilmanvaihdon nuohous ja säätö sekä patteriverkoston kunnostus säätöineen.

Uusilla järjestelmillä saavutetaan talotekniikan tarpeenmukainen ja energiatehokas ohjaus sekä parempi olosuhdehallinta. Erityisesti kiinteistön ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus saatiin optimoitua energiatehokkaaksi.

– ”Haluamme vastuullisena kiinteistönomistajana kehittää kiinteistöjämme ympäristöystävällisiksi ja energiatehokkaiksi sekä ennen kaikkea vuokralaisen kannalta entistä toimivammiksi. Toteutettu hanke oli meille ensimmäinen tämän mittaluokan energiainvestointi ja jäämme innostuneena seuraamaan saavutettavia tuloksia. Oli mielenkiintoista huomata, että merkittäviä myönteisiä vaikutuksia tuottavan investoinnin voi toteuttaa vuodenajasta riippumatta ja ilman olennaista häiriötä vuokralaisen toimintaan”, kertoo kiinteistöpäällikkö Juho Nokelainen Aktiivitiloilta.

Energiaremontti toteutettiin tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana, jossa EcoReal vastasi hankkeesta ”avaimet käteen” – palveluna suunnittelusta toteutukseen. Hankkeen valvojana toimi JHU Consulting Oy.

Projektin valmistelu aloitettiin energiatukihakemuksella kesällä 2020, suunnittelu ja alihankintojen kilpailutus tehtiin syksyllä ja toteutus käynnistettiin marraskuussa. Toteutusvaihe alkoi talvella ja valmistui pääsiäisenä 2021. Koko projektin läpimenoaika oli noin 9 kuukautta.

– ”Energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristöpäästöjen alentaminen on yhdistelmä mittatarkkaa insinöörityötä, taloustiedettä ja perinteistä asennustyötä paikan päällä, joiden tuloksia voidaan mitata ja todentaa. Aktiivitilojen julkaisema video ilmanvaihtokoneen uusimisesta oli todella hieno ja havainnollistava esitys siitä, mitä energiatehokkuuden parantaminen käytännössä on. Aktiivitiloille kiitos hyvästä hankkeesta ja aktiivisesta viestinnästä”, sanoo operatiivinen johtaja Janne Koskela EcoReal Oy:stä.

Kiinteistö oli käytössä koko hankkeen ajan ja vuokralaisena olevan Nordic Label Oy:n toiminnan jatkuvuus oli oleellista hankkeen toteutuksessa. Nordic Labelin toiminnalle kriittiset järjestelmät pidettiin käynnissä koko hankkeen ajan ja talotekniikan asennustöiden edellyttämät asennuskatkokset suunniteltiin huolellisesti etukäteen.

– ”Olemme toimineet tässä kiinteistössä yli 30 vuotta ja talo on tullut hyvin tutuksi. Kiinteistön talotekniikka oli ehtinyt jo pahasti vanhentua ja energiankulutus oli suhteettoman suurta. Olemme tyytyväisiä vuokranantajan tahtotilaan panostaa kiinteistön olosuhteisiin ja ympäristöystävällisyyteen. Omilla tuotteillamme teemme asiakkaan vision näkyväksi ja samoin haluamme tuoda tätä myönteistä hanketta näkyväksi sidosryhmillemme. Meille oli tärkeää, ettei projektin toteutus aiheuttaisi häiriötä tuotantoomme ja siinä onnistuttiin erinomaisesti”, sanoo varatoimitusjohtaja Erik Björkenheim Nordic Label Oy:stä.