As Oy Vantaan Grand Prix – takuutarkastus ja takuutöiden projektinjohto

Pitkäaikaisen asiakkaamme NREP Oy:n kanssa keskusteltiin kesällä 2021 yhteistyöstä asuntokohteiden takuutarkastusten osalta ja puitesopimus laadittiin syksyllä 2021. Kohteeseen As Oy Vantaan Grand Prix tehtiin 2 v takuutarkastukset. Lisäksi EcoReal toimi tilaajan edustajana 2 v takuutöiden projektinjohdossa.

Aikataulutuksen jälkeen takuutarkastus käynnistettiin. Ennen kohdetarkastusta asiantuntijat kävivät läpi kohteen saatavilla olevat raportit, piirustukset, takuutodistukset sekä erinäiset pöytäkirjat ja asiakaspalautteet. Tarkastus tehtiin perusteellisesti käyden läpi taloyhtiön tekniset ja yleiset tilat. Rakennustekniikan osalta tarkistettiin muun muassa pinta- ja runkorakenteet, ulko-ovet ja varusteet. Tarkastuksessa ilmenneet korjaukset raportoitiin urakoitsijalle. Korjausten valmistuessa pidettiin tarkastuskierrokset sekä viimeisenä jälkitarkastuskierros.

2 v takuukorjaustyöprosessi saatettiin kunnialla päätökseen. Asiakkaalta saadun positiivisen palautteen myötä seuraavien asuinkiinteistöjen 2 v takuutarkastusprosessiin kuuluvat toimeksiannot ovat jo parhaillaan käynnissä.