Brunswick Real Estate Oy / Itäpuisto 11, Itäpuisto 7 sekä Eteläkauppatori 4, Pori

Porin ydinkeskustan kolmen lähekkäisen kiinteistön energiatehokkuutta parannettiin loppuvuodesta 2019 suunnittelulla alkaneella ja 2020 syksyllä valmistuneella energiaremontilla. Kiinteistöjen kivijalkoihin on sijoitettu liiketiloja sekä kerrokset ovat toimisto- ja terveydenhuoltopalveluiden käytössä. Hyvällä suunnittelulla muutostyöt saatiin aikataulutettua ja toteutettua aikataulussaan ilman suunnittelemattomia käyttökatkoksia.

Projektissa modernisoitiin kohteiden lämmöntalteenotottomat IV-koneet uusilla tehokkailla lämmöntalteenotoilla varustetuilla tulo-poistoilmakoneilla. Kiinteistöihin lisättiin modernisoitu rakennusautomaatiojärjestelmä, jolla kohteiden lämmitystä ja ilmanvaihtoa saadaan säädettyä tarpeenmukaisesti. Kohteiden uusien IV-koneiden palvelualueita muokattiin tarpeenmukaisiksi Itäpuisto 11 puolella, sekä niitä varten rakennettiin uusi IV-konehuonetila.

Hankesuunnitelmasta lähtien muutostöiden mahdollisimman vähäistä vaikutusta kiinteistön käyttäjille korostettiin. Hankkeen paikallisten teknisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti. Käytetyillä suunnitteluratkaisuilla ja urakoitsijoiden työpanoksella muutostyöt saatiin suunnitellusti toteutettua”, sanoo EcoRealin projektipäällikkö Jukka Meriläinen.

Projektissa mukana olleet Markus Mittler Brunswick Real Estatelta, Juha Raita Realialta ja Janne Rauhala Kinos Property Investmentiltä toteavat yhteen ääneen: ”Hanke sujui meidän osaltamme odotusten mukaisesti ja tarkalleen budjettiin. EcoRealin projektinvetäjä johti projektin ammattitaitoisesti. Suunnitellut työt ja toimenpiteet saatiin hyvällä kommunikoinnilla yhdessä käyttäjien kanssa toteutettua. Remontilla saamme nyt taattua vuokralaisille sovitut olosuhteet energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.