Due Diligence-palvelut tärkeässä roolissa Jyväskylän SOTE-kiinteistöjen kaupassa

Jyväskylän kaupunki myi suurimman osan omistamistaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteistöistä noin 84 miljoonan euron kauppahinnalla 19.12.2022. Tilat osti pohjoismainen infrastruktuurisijoitusyhtiö Infranode, jonka neuvonantajana Raksystems toimi kiinteistökaupassa TDD-, EDD- ja ESG-palveluiden merkeissä.

Kolmentoista kiinteistön merkittävä kauppa

Kiinteistökaupan taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyi Jyväskylän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kauppaa on perusteltu kaupungin rahoituksen vahvistamisella ja riskien pienentämisellä.

Kaupan kohteena olevia kiinteistöjä oli kolmetoista: kaksi terveysasemaa, viisi vammaisten palveluyksikköä, viisi nuoriso- ja lastensuojeluyksikköä sekä yksi vanhustenhoitoyksikkö. Tilojen käyttö pysyy ennallaan omistajanvaihdon jälkeen.

Neuvonantopalvelut järjestelyn keskiössä

Pitkän aikavälin infrastruktuurisijoittaja Infranode valmisteli järjestelyä yhdessä Raksystemsin, muiden neuvonantajien ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Ensivaiheen kilpailutuksen jälkeen syvennyttiin tarkempiin kuntotarkastuksiin kohdevierailuineen. Tarkastusten pohjalta muodostettiin kattava kokonaiskuva sekä tulevaisuuden korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat. Tehty työ oli onnistuneen järjestelyn keskiössä ja mahdollisti kaupan tehokkaan läpiviennin.

TDD-palveluiden avulla asiakas sai selkeän kuvan rakennusten teknisestä kunnosta, tulevista korjaustarpeista sekä kiinteistöihin liittyvistä teknisistä riskeistä. EDD-tarkastus toi asiakkaalle kattavan kuvauksen kiinteistöihin liittyvistä ympäristöriskeistä sekä niihin liittyvistä vastuista. ESG-tarkastuksessa taas keskityttiin vastuullisuusnäkökulmiin kiinteistöjen vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen nykytilaa, riskejä ja potentiaalia arvioiden.

Hyvin sujunut projekti

Raksystems toimi Infranoden tukena koko kaupantekoprosessin ajan tarjousvaiheesta prosessin loppuun asti.

Laadimme asiakkaalle heidän strategiansa mukaisen 25 vuoden kunnossapitosuunnitelman. Rakenneosat tiivistettiin taulukkoon teknisten käyttöikien mukaan. Prosessin aikana taulukkoa tarkennettiin kohdekierroksen havaintojen ja muiden lisätietojen perusteella. Kohdekäynnit toteutettiin heinä-elokuun taitteessa 2022.

Prosessin läpiajo sujui mallikkaasti alusta loppuun asti. Infranoden tavanomaista pidempi tarkasteluväli tarjoaa kattavampaa ennustettavuutta sijoitustoimintaan, ja heti alkuvaiheessa tehtävät esiselvitykset sujuvoittavat koko prosessia”, kertoo projektin koordinaattorina toiminut Raksystemsin kuntoarvioija Mika Blom.