EcoReal ja Onvest yhteistyö – Luottamus on avain onnistumiseen

Onvest ja EcoReal aloittivat yhteistyön teknisen manageerauksen merkeissä viime vuoden lopulla. Tuolloin allekirjoitettiin kattava yhteistyösopimus ja sopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen haltuunotto alkoi. EcoReal oli tehnyt jo aiemmin rakennuttamistöitä, joten Onvestilta löytyi luottamusta EcoRealin osaamiseen. Alussa sopimuksen piiriin kuului kiinteistöjä pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta.

Yhteistyön tarkoituksena on Onvestin omistamien kiinteistöjen ylläpidon johtaminen, jolla varmistetaan kiinteistöjen teknisen ja taloudellisen arvon säilyminen sekä kehittyminen. Tärkeää on myös taata kiinteistön käyttäjille oikeat ja terveelliset olosuhteet. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa, että Onvest voi itse keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Pohjana tekniselle manageeraukselle oli pari vuotta aiemmin tehdyt energiakatselmus sekä PTS, jotka loivat oivan pohjan tuleville tehtäville sekä budjetoinnille. Nämä hoidetaan yhdessä aina kohdepäälliköiden kanssa. Hyvät suunnitelmat ja vuosikellot ovat auttaneet onnistumisessa. ”Asiakkaan kanssa on löydetty hyvä kemia ja kaikista haasteista on selvitty. Luottamus puolin ja toisin heti alusta alkaen on tärkeää”, kertoo EcoRealin tekninen manageri Janne Feirikki.

Tällä hetkellä projektit jatkuvat ja kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Tänä vuonna budjetoidaan tulevia ylläpidon tehtäviä. Kaikki huoltokirjat ovat myös ajan tasalla. Kaikki kuvat on digitoitu sähköisesti, mikä helpottaa huomattavasti kilpailutuksia. ”Yhteistyö huollon kanssa on sujunut myös hyvin. Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoteen”, toteaa Janne Feirikki.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen Ecorealin kanssa. Haltuunottovaihe sujui mallikkaasti ja nyt olemme päässeet syventämään yhteystyötä sekä hiomaan prosesseja edelleen paremmaksi. Ensi vuonna meitä odottaa uudet haasteet, ja niitä lähdemme ratkomaan hyvän yhteistyön merkeissä,” kertoo puolestaan kiinteistöpäällikkö Ville Nakari Onvestilta.