EcoReal mukana rakennuttamassa Tallberg-Kiinteistöjen sähköä käyttävien autojen latauspisteitä

Tallberg-Kiinteistöissä asennettiin kesän aikana 59 sähköä käyttävien autojen latauspistettä kahdeksaan kiinteistöön. Ladattavien henkilöautojen määrä on voimakkaassa kasvussa ja jokaisella latauspisteellä on vaikutusta sähköautoilun kehittymiseen.

– Suomessa on eri ennusteiden mukaan n. 500 000 ladattavaa autoa vuoteen 2030 mennessä. Ja jo nyt Uudellamaalla on noin puolet Suomen ladattavasta autokannasta. Tämä asennuskierros oli meidän ja asiakkaidemme yhteisesti odottama vaihe verkoston rakentamisessa, sanoo Erno Paakki Tallberg-Kiinteistöistä.

Tallberg-Kiinteistöjen kohteissa on nyt noin 80 latauspistettä. Suurin osa on näistä toteutettu yhteistyössä Oomi Energian ja sähköautojen latausalustan tarjoavan Virran kanssa. Heidän lisäkseen tärkeä kumppani on Ecoreal, joka toimii tämän kaltaisissa hankkeissa projektinjohtajana.

– Verkoston osaaminen on tärkeä tuki organisaatiollemme. Näiden kumppanien kanssa toimintamalli on hioutunut toimivaksi kokonaisuudeksi, Erno kiittää.

– Isot kaupan ketjut ovat pystyneet laajentamaan verkostoa huomattavasti. Myös me yksityisenä, pääkaupunkiseudun vastuullisena kiinteistönomistajana ja -kehittäjänä haluamme investoida entistä puhtaampaan tulevaisuuteen. Taloudellisesti merkittävä investointi on pitkänajan suunnittelun tulos ja tavoiteltu askel vastuullisessa toimintamallissamme.

VINKKI: Älä aja akkua tyhjäksi

Latauspaikkojen määrän kasvusta kannetaan vastuuta eri tahoilla, mikä on autokannan kehittymisen ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Yksittäisen autoilijan kannalta on taas hyvä muistaa, että akkua ei kannata ajaa tyhjäksi.

Kun auto liitetään latauslaitteeseen, akussa voi olla varausta vielä hyvin jäljellä. Tämä lyhentää akun täyteen lataamiseen tarvittavaa kokonaisaikaa. Akkuja ei myöskään kannata ajaa tyhjäksi, sillä akkujen lataaminen puolityhjinä pidentää akkujen käyttöikää.