Elimäenkatu 15 – Energiaremontti

Kohteeseen Elimäenkatu 15 tehtiin EcoRealin asiantuntijoiden toimesta energiakatselmus sekä PTS kartoitus syksyllä 2019. Katselmuksen perusteella tilaaja päätti toteuttaa hankkeen ja energiaremontti käynnistyi EcoRealin johtamana projektinjohtourakkana keväällä 2021.

Projektin keskeisinä tavoitteina oli saavuttaa energiaremontin huomattavat säästöt sekä taata vuokralaisille muutostöiden aikaisten ilmanvaihdon katkosten aiheuttaman haitan minimointi. Kiinteistössä oli nimittäin käyttäjiä, joiden toiminta jatkui ympäri vuorokauden.

Energiaremontin myötä kohteeseen uusittiin rakennusautomaatiojärjestelmä ja ilmanvaihtopuhaltimia sekä toteutettiin tarpeenmukaisesti säätyvä ilmanvaihto soveltuviin tiloihin. Tarkalla projektin suunnittelulla, johtamisella sekä osapuolten hyvällä yhteistyöllä saavutettiin haluttu lopputulos ja projekti valmistui 8.4.2022. Ensimmäisen seurantaraportin perusteella säästötavoitteet ovat täyttyneet arvioidun mukaisesti.

”Projektissa riitti haastetta, mutta hyvällä yhteistyöllä tavoitteet saavutettiin hienosti”, kertoo EcoRealin projektipäällikkö Marko Heikkilä.

”Energiaremontin myötä saavutetut säästöt ovat merkittäviä ja tärkeitä kiinteistöllemme. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön EcoRealin kanssa”, kertoo Hannu Tammia Areimilta.