Eteläesplanadi 14, jälkiseuranta, energiankäytön optimointi

Ahlström Capital Oy:n omistamaan Eteläesplanadi 14 kiinteistöön tehtiin energiaremontti, joka saatiin päätökseen helmikuussa 2021. Kiinteistölle tehtiin muun muassa rakennusautomaatiojärjestelmän ja ilmanvaihdon muutostöitä sekä rakennettiin aurinkosähköjärjestelmä liitettäväksi kiinteistön sähköjärjestelmään. Remontin jälkiseuranta toteutettiin 12 kuukauden ajan 4/2021–3/2022. Jälkiseurannan avulla päästiin havainnoimaan remontin onnistumisista ja todellisista hyödyistä kiinteistölle pitkällä aikavälillä.

Seuranta-aikana havainnoitiin projektin saavuttaneen asetetut säästötavoitteet. Sähkön säästöt muodostuivat tasaisesti seurantajakson aikana ja lämmön säästöistä suurin osa muodostui lämmityskauden aikana. Energiaremontin jälkeen toteutunut sähkön säästö oli 318 MWh/a ja toteutunut lämmön säästö 584 MWh/a. Esimerkiksi lämmön osalta säästötavoite oli 357 MWh/a, jolloin säästöt olivat huomattavasti odotettua paremmat. Aurinkopaneelit tuottivat yhteensä 18,9 MWh asennuksen jälkeen.

Jälkiseurannan päätteeksi energia-asiantuntijamme antoi kiinteistölle käytännön suositukset jatkotoimenpiteille. Toimenpiteiden avulla varmistettaisiin muun muassa jokaisen toimistohuoneen osalta ilmamäärien oikea tulo/poistosuhde.

”Vastuullisena kiinteistön omistajana Ahlström Capital Oy:lle energiakulutuksen seuranta ja säästötavoitteet sekä hiilijalanjälkemme pienentäminen ovat tärkeitä. EcoReal teki meille onnistuneen energiaremontin, jonka seurauksena olemme päässeet tavoitteisiimme. Selkeän jälkiseurannan avulla olemme huomanneet pidemmän aikavälin muutokset kulutuksessa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme.” -kertoo Pia Lindborg.