Havi Logistics Oy

Kansainvälisen HAVI Group’in Suomen tytäryhtiö HAVI Logistics Oy uudisti Vantaan Petikossa sijaitsevan 5000-neliöisen jakelukeskuksensa, pitkälti alkuperäisen vuodelta 1994 olevan kylmäjärjestelmän ympäristöystävälliseksi CO2- laitteistoksi.

Projektin yhteydessä toteutettujen taloteknisten muutosten myötä myös kylmätuotannon lauhdelämpö saatiin tehokkaasti talteen, mikä vähentää kiinteistön lämmitysenergian tarvetta merkittävästi. Hankkeen myötä jakelukeskuksen sähkönkulutus tulee vähenemään vuositasolla yhteensä noin 400 MWh, mikä vastaa 65 tonnin CO2- päästövähenemää. Lisäksi ilmastolle haitallisista HFC kylmäaineista luovuttiin, mikä vähentää toiminnan ilmastopäästöjä entisestään.

EcoRealin vastuulla kylmäjärjestelmän uudistushankkeessa oli hankkeen kylmä- ja talotekninen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta. Hanke aloitettiin lokakuussa 2018 ja valmis kohde luovutettiin asiakkaalle heinäkuussa 2019.

”HAVI Logistics Oy tuottaa ravintola- ja elintarvikelogistiikan palveluja ja on erikoistunut lämpösäädeltyjen tuotteiden tilaus-toimitusketjun (hankinta, varastointi, jakelu) hallintaan. Jakelukeskuksessa on 3 eri lämpötila-aluetta; pakkas-, viileä- ja ns. kuivavarasto. Lisäksi jakelukeskuksessa on mahdollisuus erikoislämpötiloille esim. suklaalle.”