Kesko Oyj

Tampereella sijaitsevaan, Kesko Oyj:n hallinnoimaan terminaalivarastoon tehtiin energiakatselmus EcoRealin toimesta loppuvuodesta 2017. Energiakatselmuksessa havaitun energiansäästöpotentiaalin perusteella kiinteistössä aloitettiin energiaremontti. Energiaremontti toteutettiin projektinjohtorakennuttamisena, EcoRealin vastatessa hankkeen suunnittelusta, johtamisesta, rakennuttamisesta ja kilpailutuksesta aina loppuraportointiin saakka.

Energiaremontissa kohteeseen rakennettiin keskitetty rakennusautomaatiojärjestelmä energiatehokkailla toiminnallisuuksilla ja suoritettiin kylmäjärjestelmän asetusarvojen optimointityö. Lisäksi ulkovalaistus modernisoitiin ja sisävalaistukseen tehtiin muutoksia. Projektin suunnittelu alkoi toukokuussa 2018 ja valmis kohde luovutettiin asiakkaalle marraskuussa 2018.

”Energiaremontti toteutettiin tarpeemme huomioiden ja normaaliin terminaalitoimintaan ei kohdistunut haittaa toteutuksen aikana. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja saavutettuihin säästöihin”.

– Ylläpitopäällikkö Juha-Matti Kyntäjä, Kesko Oyj.