Kiinteistöosakeyhtiö Life Science Center Keilaniemi – Energiaremontti

EcoReal Oy:n toteuttama energiaremontti Helsingin Keilanimessä sijaitseviin toimistokiinteistöihin suoritettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe kattoi rakennukset D ja E, joiden osalta toteutettiin rakennusautomaatiojärjestelmän saaneeraus, lämmöntalteenoton rakentaminen sekä ilmanvaihtokoneiden puhaltimien uusiminen. Vaiheessa 2 energiaremontin toteutusta jatkettiin talojen A, B ja C osalta myös rakennusautomaation saneerauksella sekä ilmanvaihtokoneiden puhaltimien uusimisella ja energiankulutuksen optimoinnilla.

Vaiheen 1 suunnittelu ja aliurakoiden kilpailutus tapahtui kevään ja kesän 2020 aikana, ja toimenpiteet vaiheen 1 osalta valmistuivat kohteessa alkuvuodesta 2021. Vaiheen 2  osalta suunnittelu ja aliurakoiden kilpailutus suoritettiin kevään ja kesän 2021 aikana ja energiaremontti valmistui vuoden 2022 alussa.

Energiaremontin myötä kiinteistössä toteutettiin mm. sisä- ja ulko-olosuhteet  huomioivat tarpeenmukaiset ohjaukset sekä lisättiin ilmamääräsäätimille hiilidioksidimittausten mukaiset ohjaukset. Puhaltimet uusittiin EC-moottoreilla varustetuilla puhaltimilla, mikä sähkönkulutuksen pienenemisen lisäksi vähentää puhaltimien huoltotarvetta vanhojen hihnavetoisiin puhaltimiin verrattuna. Lämmöntalteenoton myötä keittiön ilmanvaihdon lämmönkulutusta saadaan laskettua arviolta jopa 45%. Energiaremontin toimenpiteillä saadaan pienennettyä kiinteistön lämmön ja sähkön kulutusta sekä parannettua sisäolosuhteita tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjauksen myötä. Tällä tavoin saadaan myös minimoitua kiinteistötekniikan laitteiden turha käynti ja laitteiden käyttöikä pitenee, toimintavarmuus paranee ja huoltokulut laskevat.

Kohteeseen tullaan myös suorittamaan energiankulutuksen optimointia seurantajakson ajan, jolloin voidaan todentaa ja raportoida syntynyt energiansäästö energiaremontin toteutuksen jälkeen sekä varmistaa halutut olosuhteet kiinteistön vuokralaisille sekä antaa tarpeen mukaan taloteknistä tukea kiinteistöhuollolle.

”Kestävän kehityksen sekä ympäristön huomioiminen on aina ollut meille liiketoiminnassamme tärkeää. Energiaremonttihankkeen tulokset tukevat hienosti tavoitteitamme alentaa kohteidemme energiankulutusta. Projektit on hoidettu johdonmukaisesti, toiveemme on otettu kattavasti huomioon ja tilaajana olemme koko ajan olleet perillä siitä, mitä tapahtuu kullakin hetkellä ja mitä on tulossa seuraavaksi.” – Mikko Kimpi, Niam Nordic VI

”Kohde on hyvinkin paljon toisistaan poikkeavien käyttäjien puolesta ollut haasteellinen, mutta kaikesta on saatu sovittua. Toimiva yhteistyö projektin osapuolten kesken on ollut avaintekijänä onnistuneessa lopputuloksessa” – Henri Nyroos, Ecoreal Oy