Kruunuasunnot – Henkilöstön vastuullisuuskoulutus

Henkilöstön vastuullisuuskoulutus

EcoReal järjesti Kruunuasuntojen henkilöstölle vastuullisuuskoulutuksen keväällä 2021. Koulutuksen tavoitteena oli konkretisoida yrityksen vastuullisuustyötä henkilöstölle sekä osallistaa työntekijöitä kehittämään arkipäivän vastuullisuustyötä. Parin tunnin koulutuskokonaisuuteen kuului Kruunuasuntojen uuden vastuullisuusohjelman esittely henkilöstölle sekä kaksi osallistavaa tiimitehtävää, joissa henkilöstö pääsi ideoimaan pienemissä ryhmissä konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ja kestävän toimintatavan periaatteita.

Koulutus toteutettiin täysin verkkokoulutuksena Microsoft Teamsin välityksellä. Kruunuasuntojen henkilöstölle lähetetyn palautekyselyn perusteella koulutuksen sisältö, selkeys ja asiantuntijan asiantuntevuus sai keskimääräiseksi arvosanaksi 4,2 asteikolla 1-5. Erityisen onnistuneeksi arvioitiin koulutuksen tekninen toteutus Teams-ympäristössä.

Vastuullisuuskoulutuksesta sanottua:

”Koulutuksessa oli erityisen hyvää tekninen toteutus ja koulutuksen palastelu ryhmätöihin sekä Teamsin kyselyihin.”

”Koulutus vastasi odotuksia. Ei liikaa teoriaa vaan keskityttiin juuri Kruunuasunnot Oy:n asioihin.”

”Koulutuksen sisältö oli sinänsä peruskauraa, mutta se avasi kuitenkin tarkastelemaan asioita tuoreesta näkökulmasta.”