KUOPAS – Hiilijalanjälki

EcoReal tuotti Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:lle ensimmäisen hiilijalanjälkiraportin vuodelta 2020. Laskentaan sisällytettiin GHG Protocol -ohjeistuksen mukaisesti suorat ja epäsuorat päästöt (scope 1-3). Projektin myötä Kuopas sai selkeän kuvan toimintansa ilmastopäästöistä, niiden suuruudesta sekä päästöjen jakautumisesta toiminnoittain. Lopputulos esitettiin visuaalisen raportin muodossa, jolloin kokonaisuus on mahdollisimman helposti viestittävissä eteenpäin sidosryhmille.

Tulosten pohjalta Kuopakselle laadittiin kehitysehdotuksia, joiden avulla yritys voi pyrkiä kohti vielä vähähiilisempää toimintaa tulevaisuudessa.

”Olemme tehneet Kuopaksella jo pitkään töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Nyt oli sopiva hetki laskea päästöt, jotta saimme selkeän kuvan toimenpiteidemme vaikutuksista. EcoRealin toteuttama laskenta sujui vaivattomasti ja hyvällä yhteistyöllä. Saimme iloksemme huomata, että päätöksemme siirtyä 100 % vihreään ostoenergiaan on vähentänyt päästöjämme vuodesta 2018 jopa 84 %. Asukaskohtainen hiilijalanjälkemme on puolestaan jopa 90 % keskivertosuomalaisen asumisen hiilijalanjälkeä pienempi. Tästä on hyvä jatkaa kohti vielä vähähiilisempää toimintaa.” – Aku Taira, Toimitusjohtaja, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy