Lagerblad Foods Oy

EcoReal auttoi Lagerblad Foodsia määrittelemään yrityksen vastuullisuusohjelman tavoitteineen. Yhteistyön tarkoituksena oli tunnistaa yrityksen tärkeimmät vastuullisuustyön painotukset ja asettaa tavoitteet, joiden perusteella vastuullisuutta voi lähteä kehittämään entisestään. Kokonaisuuteen kuuluivat workshopit yrityksen edustajien kanssa, tärkeimpien vastuullisuusteemojen ja -tavoitteiden määrittely sekä jalkautuksen suunnittelu.

”Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yrityksemme vastuullisuuden kehittämistä. Oli hienoa tunnistaa, että teemme jo monilla osa-alueilla hyvää vastuullisuustyötä, mutta vielä löysimme kehitettävääkin. Workshopeissa pääsimme itsekin oppimaan uutta vastuullisuudesta. Yhdessä määrittelemämme vastuullisuusohjelma auttaa meitä viestimään sidosryhmillemme heitä kiinnostavista vastuullisuusteemoista, ja kehittämään toimintaamme asetettujen tavoitteiden mukaisesti.”

-Toimitusjohtaja Mika Lindfors, Lagerblad Foods Oy

Katso vastuullisuusohjelman pohjalta tehty verkkosivu.