Länsiterminaali T2 – Energiaremontti

EcoReal Oy toteutti Helsingin Satama Oy:n omistamassa Länsiterminaalin kiinteistössä energiaremontin, jonka keskeiset toimenpiteet kohdistuivat ilmanvaihdon tarpeenmukaistamiseen, automaation muutostöihin sekä muun olemassa olevan laitteiston ohjauksen optimointiin. Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi syksyn 2021 aikana ja urakoitsijoiden kilpailutus sekä valinta saatiin päätökseen marraskuussa 2021. Toimenpiteet kiinteistössä suoritettiin talven aikana ja kokonaisuudessaan projekti saatiin päätökseen helmikuussa 2022.

Ostoenergian tarpeen sekä energian hukan vähentämiseksi kiinteistössä toteutettiin ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen huomioimaan paremmin kiinteistön käyttöaikoja sekä tilojen käyttöastetta. Tämä toteutettiin lisäämällä kiinteistön sisätiloihin olosuhteita mittaavia antureita sekä ohjelmoimalla kiinteistön automaatio huomioimaan mittaustulokset. Näin ilmanvaihtoa on mahdollista ohjata tarpeen mukaisesti ja ylläpitää olosuhteita tilojen ollessa käytössä, mutta vähentää liiallista ilmanvaihtoa ja lämmitystä muina aikoina. Lisäksi kiinteistössä olemassa olevan lumensulatusjärjestelmän asetukset päivitettiin vastaamaan paremmin todellista tarvetta sekä varmistettiin poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän optimaalinen toiminta.

Energiaremontin myötä kiinteistön sähkön ja lämmön kulutukset laskevat sekä ympäristöpäästöt pienenevät. Kiinteistötekniikan käyttöikä pitenee ja korjausvelkaa saatiin poistettua. Lämmöntalteenottoverkoston paremman toiminnan myötä kiinteistössä pysytään vastedes ottamaan tehokkaasti talteen hukkalämpöä, mikä edesauttaa merkittävästi kiinteistön energiatehokkuutta.

EcoRealin energiamanagerit vastaavat energiaremontin päättymisen jälkeen seurantajakson ajan kiinteistön energiankulutuksen optimoinnista, jotta voidaan todentaa ja raportoida toimenpiteiden vaikutuksesta syntyvät säästöt sekä varmistaa halutut olosuhteet kiinteistön vuokralaisille. Seurantajakson myötä EcoRealin energiamanagerit pystyvät myös antamaan tarpeen mukaan taloteknistä tukea kiinteistöhuollolle.