Liukumäentie 15 – kokonaisvaltainen facelift sekä energiaremontti

Julius Tallberg-Kiinteistöjen omistama Liukumäentien suuri varasto- ja logistiikkakeskus sijaitsee Oulunkylässä Helsingissä erittäin keskeisellä paikalla. EcoReal toteutti yhdessä Julius Tallberg-Kiinteistöjen kanssa kiinteistöön kattavan remontin, joka käsitti tilojen muutostöitä, julkisivu-uudistuksen sekä energiaremontin. Koko projekti valmistui vuoden 2021 joulukuussa.

Muutostyötarpeet saivat alkunsa kohteesta tiloja vuokranneen Gigantin tarpeista ja ne käsittivät mm. lastausalueen muutokset, toimisto-, asiakas- ja sosiaalitilojen uudistamista, tilojen uudelleen jaottelua sekä murtosuojaustason korotuksen toimenpiteitä. Kiinteistöön toteutettiin myös vanhemman osan julkisivun saneeraus, jossa lämmöneristystä parannettiin ja profiilipeltiverhous uusittiin. Koko hanke toteutettiin rakennuttamispalveluna, jossa EcoReal johti hankkeen suunnittelun ohjauksen ja toteutuksen. Projekti alkoi vuokralaisen tarpeiden määrittelyllä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Muutostöiden toteuttamisesta laadittiin kustannusarvio ja haettiin tarvittavat rakennusluvat. Hankkeeseen valittiin suunnittelijat ja kun suunnitelmat olivat valmiit, kilpailutettiin urakoitsija toteuttamaan sovitut toimenpiteet.

”Kiinteistön nykytila oli kartoitettu jo etukäteen ja hankkeeseen ryhtyminen käynnistyi nopealla aikataululla, kun sopimus uuden vuokralaisen kanssa tehtiin. Olemme kehittäneet muutostöiden läpivientiä yhdessä EcoRealin kanssa, mikä edesauttaa jatkossakin asiakkaillemme toteutettavien tarpeenmukaisten tilojen toteuttamista, kun pystymme vastaamaan markkinoiden kysyntään joustavasti”, kiittelee asiakkuusjohtaja Jouni Nylund Julius Tallberg-Kiinteistöistä.

”Muutostöiden hyötynä tilojen käyttäjä saa olemassa olevaan kiinteistöön nykyaikaiset ja omaan toimintaansa räätälöidyt tilat. Kiinteistön sijainti on erinomainen, joten mittavaa uudisrakentamista ei tarvittu, kun olemassa oleva kiinteistö saatiin päivitettyä uutta käyttöä vastaavaksi. Kunnostaminen oli kustannustehokasta ja aikataulullisesti järkevä”, toteaa EcoRealin projektipäällikkö Hannu Kojo.

Energiaremontti toteutettiin samaan aikaan muiden muutostöiden kanssa. Energiaremontti toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa EcoReal vastasi johtamisesta sekä teknisestä suunnittelusta projektin alusta loppuun asti. Osana tätä ”avaimet käteen” -palvelua Ecoreal huolehti myös energiatuen hakemisesta asiakkaan puolesta. Energiaremontin toimenpiteet käsittivät rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisen ja ilmanvaihdon modernisoinnin. Lisäksi pihan olemassa olevaa valaistusta päivitettiin energiatehokkailla led-valaisimilla ja toteutettiin alakeskuskohtainen sähköenergian mittaus. Energiaremontin jälkeen toteutetaan vielä 12 kuukauden mittainen optimointi- ja seurantajakso, jossa varmistetaan turvalliset ja terveelliset sisäolosuhteet sekä talotekniikan energiatehokas toiminta.

”Energiaremontin hyötynä kiinteistön sisäolosuhteet paranevat, lämmön ja sähkön kulutukset laskevat, talotekniikan ohjattavuus paranee, kiinteistötekniikan laitteiden käyttöikä pitenee ja ympäristöpäästöt alenevat. Energiaremontin ja muiden muutostöiden toteuttaminen samanaikaisesti saatiin toteutettua tehokkaasti ja ongelmitta, kun kaikkia toimenpiteitä johdettiin EcoRealin toimesta. Viestintä eri osapuolien välillä oli selkeää ja urakkarajat eri sopimusten välillä oli tarkasti määritelty” toteaa energiaremonttien tiimipäällikkö Henri Nyroos EcoRealilta.