Redito Property Investors Oy

Keskon K-Markettina käytössä olevaan, Redito Property Investors Oy:n kiinteistöön, rakennutettiin kiinteistön talotekniikoiden modernisointi. EcoReal oli osana rakennuttamishanketta. Hankkeessa kiinteistön sisä- ja ulkovalaistus sekä ilmanvaihtokoneet uusittiin ja kiinteistöön asennettiin rakennusautomaatiojärjestelmä. Kiinteistö liitettiin kaukolämpöön ja lisäksi sähkötekniikkaa ja vesikattoa peruskorjattiin.

Työ suoritettiin projektinjohtorakennuttamisena EcoRealin hoitaessa kohteen kaikki rakennuttamistehtävät. Työ aloitettiin hyvässä yhteistyössä Keskon ja Redito Property Investors Oy:n kanssa elokuussa 2018 määrittämällä kohteen PTS-suunnitelmien mukaisten korjauksien aikataulut ja hankkeelle varatut budjetit. Valmis kohde luovutettiin asiakkaalle kesäkuussa 2019.

”Projekti sisälsi useita erilaisia korjauskohteita. Toimenpiteet suunniteltiin hallittaviksi kokonaisuuksiksi, joka mahdollisti ennakoidun aikataulun ja kustannusarviossa pysymisen. Tiedonkulku toimi ja kohteen käyttäjätyytyväisyys säilyi projektin aikana hyvällä tasolla.”

-Kiinteistömanageri Timo Koivisto, Newsec Oy.