Tekninen manageeraus: Case Valion Eläkekassa

EcoReal Oy on hoitanut Valion Eläkekassan teknistä ylläpitoa kohta vuoden ajan. Yhteistyö alkoi kesällä 2021 solmitulla sopimuksella kattaen kaikkiaan 7 kiinteistöä ja 37000m2 pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta. Yhteistyön tarkoituksena oli nostaa kyseisten kiinteistöjen ylläpidon tasoa ja hyödyntää EcoRealissa hyväksi havaitut ylläpidon prosessit. Haltuunottovaiheessa hyödynnettiin huoltokirjaominaisuuksia osassa kiinteistöissä entistä enemmän. Hyvän haltuunotto vaiheen jälkeen yhteistyö on kehittynyt ja yhteistyö on ollut hyvää molempien osapuolien toimesta. Yhteistyö on avannut uusia toimeksiantoja muun muassa rakennuttamispalveluihin.

”On ollut hieno huomata, että valitsemamme kumppani on ollut luottamuksen arvoinen. Olemme saaneet EcoRealin palveluista hyvän kuvan ja päässeet hyödyntämään EcoRealin palveluvalikoimaa sekä heidän ammattitaitoista henkilökuntaansa.” kertoo Valion Eläkekassan osastopäällikkö Petteri Näveri.

”Suunnitelmallisen haltuunottovaiheen jälkeen arki on lähtenyt hyvin liikkeelle. Asiakkuudessa on erittäin kokenut ja ammattitaitoinen tekninen manageri. Yhteistyö kuitenkin perustuu hyvään kommunikointiin asiakkaan, vuokralaisten sekä palveluntuottajan välillä, tässä olemme mielestäni onnistuneet erittäin hyvin.” toteaa EcoRealin teknisestä manageerauksesta vastaava Jukka Holopainen

Valion Eläkekassa huolehtii Valio Oy:n ja Valioon kuuluvien työnantajaosakkaiden palveluksessa olevien työntekijöiden eläketurvasta. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö perustettiin jo vuonna 1920. Ne ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä eivätkä muodosta konsernia. www.valionelakekassa.fi