Tunturi Center – Kaarina

Kaarinassa sijaitsevan Tunturi Center- kiinteistön energiatehokkuutta parannettiin syksyllä 2020 alkaneella energiaremontilla. Energiaremontti toteutettiin projektinjohtourakkana EcoRealin vastatessa hankkeen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta avaimet käteen periaatteella vastaten aina suunnittelusta luovutukseen. Kiinteistön käyttäjät pystyivät toimimaan kiinteistössä koko energiaremontin ajan. Hyvällä suunnittelulla muutostyöt saatiin aikataulutettua ja toteutettua aikataulussaan ilman suunnittelemattomia käyttökatkoksia.

Projektissa lisättiin kohteeseen 300 kW vesi-ilmalämpöpumppu, joka pääsääntöisesti korvaa käytössä olevan öljylämmityksen. Projektissa modernisoitiin kohteen IV-kone uusilla tehokkailla lämmöntalteenotolla varustetuilla tulo-poistoilmakoneilla sekä puhaltimia modernisoitiin EC-puhaltimiksi. Kohteeseen lisättiin modernisoitu rakennusautomaatiojärjestelmä, jolla kiinteistön lämmitystä ja ilmanvaihtoa saadaan säädettyä tarpeenmukaisesti.

”Energiaremontin lähtökohtana oli, että käyttäjät pystyivät toimimaan kiinteistössä koko energiaremontin ajan. Hankkeen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa yhteistyö sujui saumattomasti. Käytetyillä suunnitteluratkaisuilla ja urakoitsijoiden yhteistyöllä energiaremontti saatiin suunnitellusti toteutettua.”, sanoo EcoRealin projektipäällikkö Jukka Holopainen

”Onnistuimme yhteistyössä EcoRealin kanssa toteuttamaan energiaremontin käyttäjät huomioiden ilman turhia katkoksia. Olemme tyytyväisiä, että vanhalle öljykattilalle saatiin vaihtoehtoinen lämmitysmuoto ja näin ollen toimitilastamme energiatehokkaampi ja vähemmän ilmastoa kuormittava.” kertoo Johnny Larsson Tubo Kiinteistöltä