Vaasan Oy

Energiatehokkuuslain mukaan suurten yritysten tulee tehdä yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein. Katselmusten avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kiinteistön energiankulutuksesta ja mahdollisista energiatehokkuustoimenpiteistä, eli energiaremonteista. Ensimmäiset suurten yritysten energiakatselmukset tehtiin vuonna 2015, joten nämä katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä.

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka

-liikevaihto on yli 50M€ ja tase yli 43 M€ TAI

-työntekijämäärä on yli 250 henkilöä.

Energiakatselmusten avulla yritykset saavat myös hyvän kuvan kiinteistöjensä arvosta ja nykytilasta.

 

EcoReal Oy on toteuttanut lakisääteisen, suuren yrityksen energiakatselmuksen muun muassa Vaasan Oy:lle.