Taloyhtiön julkisivuremontti – missä nipistää ja mihin panostaa?

Yli 20 vuoden korjausrakentamisen parissa toimiseni aikana olen nähnyt monia hyvin onnistuneita ja vähän huonommin onnistuneita julkisivusaneeraushankkeita. Hyvin onnistuneita korjaushankkeita yhdistävät selvästi samat piirteet, joita aion nyt hieman avata teille.

Taloyhtiön julkisivuremontti.

Panosta asiantuntijoiden valintaan

Julkisivusaneeraus on yksi taloyhtiön isoimmista korjaushankkeista. Se tulee toteuttaa 20-30 vuoden välein taloyhtiön julkisivun kunnosta ja materiaalista riippuen.

Ennen saneeraukseen ryhtymistä julkisivuille kannattaa teettää julkisivujen kuntotutkimus, jonka avulla selvitetään esimerkiksi ikkunoiden, julkisivun ja parvekkeiden kunto, niiden korjaustarve ja mahdollisten vaurioiden laajuus. Julkisivujen kunnon määrittäminen vaatii aina asiantuntijan tekemiä tarkempia tutkimuksia, sillä vauriot näkyvät harvoin ulospäin.

Parhaimpaan lopputulokseen korjaushankkeessa päästään aina valitsemalla ammattilainen vetämään hanketta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Projektinjohdon kandidaatteihin kannattaa olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun saneeraukseen ryhtymistä aletaan pohtimaan. Parempi palkata asiantuntija toteamaan myös, että laajempi julkisivusaneeraus ei olekaan juuri nyt ajankohtainen.

Kannattaa suosia projektinjohtajia, jotka ovat erikoistuneet hanketta koskevan taloyhtiön ikäkauden rakenteisiin. Myös henkilökemioilla on suuri merkitys, sillä sama projektinjohtaja vetää yleensä hanketta aina suunnittelusta sen takuuaikaan asti.

Älä nipistä väärissä paikoissa

Julkisivuremontti vaatii paljon tietoutta, jota ei taloyhtiön hallitukselta eikä edes isännöitsijältä välttämättä löydy. Usein hanke vaatii kaverikseen muita julkisivuun liittyvien rakenteiden tutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä, joiden määrittäminen ei aina ole yksinkertaista.

Toisinaan olen törmännyt taloyhtiöihin, jotka ovat päätyneet tekemään tutkimuksia ilman ammattilaista. Tästä on usein seurannut se, että tutkimuksia on tehty liian vähän tai liian paljon. Ammattitaitoinen projektinjohtaja osaa kilpailuttaa ja teettää tarvittavat tutkimukset, joiden avulla korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein.

Myös muissa hankkeen vaiheissa projektinjohtajan apu on kultaakin tärkeämpää. Kokeneen projektinjohtajan avulla suunnittelija, urakoitsijat ja muut asiantuntijat tulee valittua niin, että heiltä löytyy hankkeen vaatima osaaminen.

Tee oikeita asioita oikeaan aikaan

Julkisivuremonteissa, kuten kaikissa muissakin korjaushankkeissa, tärkeintä on oikea-aikaisuus. Kun saneeraus ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa, vakavia vaurioita ei pääse syntymään ja kustannukset pysyvät kurissa.

Monissa kohteissa on tehty sellainen virhe, että ensin on rapattu julkisivu ja muutaman vuoden päästä uusittu ikkunat, vaikka ne olisi kannattanut tehdä samaan aikaan. Ikkunoiden uusimisen yhteydessä joudutaan usein purkamaan rappausta, joten kohtuu tuore rappaus tulee tehdä uudelleen.

Usein taloyhtiöt unohtavat myös ilmanvaihdon huomioimisen ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Vanhojen ikkunoiden uusiminen uusiin tiiviisiin ikkunoihin edellyttää aina korvausilman uudelleenjärjestämistä. Pahimmillaan voi käydä niin, että ensin uusitaan ikkunat ja heti seuraavana vuonna tehdään IV-remontti.

Kaikki panokset samaan pussiin

Sustera on mukana vuosittain yli 50 eri julkisivusaneeraushankkeessa. Asiantuntijamme ovat tottuneet tekemään sekä uudempien että vanhempien julkisivujen saneerauksia. Kiinnitämme hankkeissa huomiota myös taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin.

Tarjoamme palveluita koko korjaushankkeen ajalta urakointia lukuun ottamatta. Koko hankepaketin tilaaminen samasta paikasta kannattaa, sillä silloin säästetään taloyhtiön aikaa ja rahaa. Saman organisaation raportit pelaavat yhteen ja toimivat suoraan työkaluina suunnittelun aikana, joten aikaa ei kulu turhaan selvitystyöhön.

Mikäli julkisivuremontti on taloyhtiöllesi ajankohtainen, ole rohkeasti yhteydessä. Valitaan yhdessä juuri sinun taloyhtiösi korjaushankkeellesi sopiva kokonaisuus!

Kirjoittaja


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.